Lisää nopeita siirtymisiä, terveyttä ja turvallisuutta

Kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämisohjelma antaa selkänojaa seudun liikennemuotojen kehittämiseen seudulla – ja kannustaa jokaista lisäämään kävelyä ja pyöräilyä arjen matkoilla.

Tampereen kaupunkiseudun seutuhallitus hyväksyi kokouksessaan 26.5.2021 Kävelyn ja pyöräliikenteen seudullisen kehittämisohjelman. Ohjelma on jatkoa vuonna 2012 valmistuneelle kehittämisohjelmalle, ja sen visio on ”Kaikkien käyttämät, kaikkien kehumat ja kaikkien kehittämät”.

Ohjelman tavoitteena on lisätä kävelyä ja pyöräliikennettä tuntuvasti Tampereen kaupunkiseudulla eli korvata noin kolmannes henkilöautomatkoista kestävillä kulkutavoilla. Jalan tehtäviä matkoja tarvittaisiin lisää noin 30 000, pyöräliikenteen matkoja noin 90 000 ja joukkoliikenteen matkoja noin 80 000 vuorokaudessa. Tavoite pohjaa seudun ja sen kuntien päästövähennystavoitteisiin. Ohjelmalla vaikutetaan myös muihin laajempiin yhteiskunnallisiin tavoitteisiin kuten terveyden edistämiseen.

Kävely ja pyöräliikenne tulee tunnistaa omiksi kulkumuodoikseen

Ohjelman mukaan tavoitteiden saavuttaminen edellyttää entistä kokonaisvaltaisempaa otetta ja yhteistyötä. Kävely ja pyöräliikenne tulee tunnistaa omiksi kulkumuodoikseen; Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Tourun mukaan polkupyörä on ajoneuvo, joka tulee rinnastaa suunnittelupöydillä ja liikennejärjestelyissä ennemmin autoon kuin jalankulkijaan.

”Pyöräily on osassa seutua auton kanssa kilpailukykyinen kulkutapa ja mahdollistaa nopean siirtymisen paikasta toiseen. Joku käyttää pyörää työmatkaliikenteeseen, toisella painottuu virkistyskäyttö ja kolmannella pyöräily on elämäntapa. Kävely taas on kaikkien käyttämä liikennemuoto. Kun tehdään käveltävää keskustaa, tehdään samalla viihtyisää ja turvallista ympäristöä, esimerkiksi lasten liikkumista ajatellen”, Tapani Touru kuvaa.

Vihreää, viihtyisää ja nopeasti saavutettavaa ympäristöä

Ohjelman mukaan kävelyllä ja pyöräliikenteellä on paljon hyötyjä. Ne ovat helppoja ja hauskoja tapoja lisätä arkiliikuntaa ja tuovat positiivisia vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin.

Kävelyn ja pyöräliikenteen avulla pystytään myös luomaan vihreää, viihtyisää ja nopeasti saavutettavaa ympäristöä. Se parantaa asumisen laatua ja tyytyväisyyttä elinympäristöön, koska liikkumisesta kävellen tai pyörällä ei aiheudu päästöjä tai melua.

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen mahdollistaa paitsi ilmastonmuutoksen hillintää myös seudun pito- ja vetovoiman kehitystä. Kävely ja pyöräliikenne mahdollistavat tasa-arvoisen ja omaehtoisen liikkumisen vapauden niin nuorille kuin vanhoille.

Suosituksia ja selkänoja seudulliselle kehittämiselle

Seudullinen kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämisohjelma antaa suosituksia ja selkänojaa seudulla tapahtuvalle suunnittelulle ja kehittämiselle.

”Kävelykeskukset kytkeytyvät seudun palvelukeskuksiin ja pyöräliikenteen verkko kulkee kuntarajojen yli, ja siksi niitä pitää tarkastella seudullisesti. Koko seutu on samojen kehityshaasteiden edessä, joten on järkevää miettiä kuinka alueena ja yhdessä vastaamme haasteisiin, kuten päästövähennystarpeisiin, Tapani Touru sanoo.

Ohjelman toteutus aloitetaan heti. Ohjelma sisältää muun muassa projekteja, jotka liittyvät keskusten kävelyolosuhteiden kehittämiseen ja korkeatasoisen pyöräliikenteen pääverkon rakentamiseen.

Tutustu kehittämisohjelmaan:

Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämisohjelma 2.0 on laadittu seudullisessa yhteistyössä vuosien 2020 ja 2021 aikana. Kehittämisohjelman laatiminen on osa Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välistä MAL-sopimusta.

Tapani Touru

Liikennejärjestelmäpäällikkö

040 503 4237

tapani.touru@tampereenseutu.fi