HYMY-hanke valmistuu: loppuwebinaari koittaa syyskuussa

Hyvinvointiympäristön tietopohjan laajentamisen ja hyvinvointijohtamisen kehittämisen verkostohanke HYMY lähestyy loppuaan. 2,5 vuotta kestänyt hanke päättyy syyskuussa ja ilmoittautuminen hankkeen 1.9.2021 pidettävään loppuwebinaariin on parhaillaan avoinna.

HYMY-hankkeen tavoitteena on ollut väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen kehittämällä kuntien hyvinvointijohtamisen tiedollista taustaa ja kuntien strategisen hyvinvointijohtamisen valmiuksia. Hankkeessa on kehitetty rakennetun ympäristön indikaattoreita laajaan hyvinvointikertomukseen sekä kaupunkisuunnittelun tueksi.

Lisäksi hankkeessa on kehitetty kuntien hyvinvointijohtamista korostaen monialaisuutta, ilmiölähtöisyyttä ja päätösten vaikutusten ennakkoarviointia. Hanke on saanut sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta.

Loppuwebinaarista vinkkejä miten opit viedään käytäntöön

Keväällä 2021 hankkeessa toteutettiin monialaisen hyvinvointityön nykytilaselvitys sekä hankkeen vaikutusten arviointi. Hankkeen projektipäällikkö Aada Vihannan mukaan MDI:n tekemästä selvityksestä käy ilmi, että hanke on onnistunut lisäämään hyvinvointityön monialaisuutta sekä parantamaan kuntien ymmärrystä rakennetun ympäristön hyvinvointivaikutuksista.

”Hankkeen erityisinä onnistumisina mainittiin asuinympäristön ja muun ympäristön merkityksen esille nostaminen, paikkatietoaineiston ja StrateGIS-menetelmän kehittäminen ja hyödyntäminen ja niiden käytön oppiminen. Lisäksi kiitosta saivat monialaisen yhteistyön lisääminen sekä ilmiölähtöisen suunnittelun prosessin harjoitteleminen”, Aada Vihanta listaa.

Ilmoittautuminen hankkeen 1.9. klo 12:00–15:30 pidettävään loppuwebinaariin jatkuu 24.8.2021 saakka. Webinaarin ohjelmaan voi tutustua ja webinaariin voi ilmoittautua tämän linkin kautta: HYMY-hankkeen loppuwebinaari

”Loppuwebinaarissa tarkastelemme tarkemmin hankkeen toimintaa ja vaikutuksia sekä pohdimme, miten hankkeesta saatuja oppeja viedään käytäntöön myös hankkeen jälkeen”, Vihanta vinkkaa.

Jaakko Uusimaa

Projektikoordinaattori

jaakko.uusimaa@tampereenseutu.fi