Uusi seutuhallitus järjestäytyi ja käsitteli lähijunasuunnitelmaa

Seutuhallitus käynnisti kautensa kokouksessaan 29.9.2021 järjestäytymällä, toteamalla yhtymäkokouksen valinnat puheenjohtajista ja täydentämällä puheenjohtajistoa 2. varapuheenjohtajalla. Puheenjohtajana toimii Anna-Kaisa Ikonen, 1. varapuheenjohtajana Raimo Kouhia ja 2. varapuheenjohtajana Mauri Heiska.

Seutuhallitus saa syksyllä käsittelyynsä seutustrategian uudistamisen, lähijunaliikenteen suunnitelman sekä edellisellä kaudella valmistellun seudullisen asuntopoliittisen ohjelman. Rakennesuunnitelman päivitys käynnistetään 2022.

”Seutuhallituksella on keskeinen rooli kaupunkiseudun rakentamisessa kohti eurooppalaista kestävän kasvun seutua”, totesi seutujohtaja Päivi Nurminen avauspuheenvuorossaan. 

Lähijunasuunnitelma on edennyt tulevaisuuskuvien määrittämiseen

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä laatii lähijunaliikenteelle vuosille 2030 ja 2050 tavoitteellisia tulevaisuuskuvia sekä tiekarttaa niiden toteutumiseen. Valmistuessaan työ antaa näkemyksen siitä, mikä junaliikenteen rooli seudun kehityksessä on ja paaluttaa keskeisiä toimenpiteitä.

Seutuhallitus käsitteli kokouksessaan 29.92021 lähijunan tavoitteellisia tulevaisuuskuvia ja evästi niiden jatkovalmistelua.

Seuraavassa työvaiheessa tarkennetaan näkemystä siitä, mitä visioiden saavuttaminen edellyttää, millaisia vaihtoehtoja niihin sisältyy ja millaisia kustannuksia, riskejä ja vaikutuksia eri vaihtoehtoihin sisältyy.

”Työssä keskeistä on tehdä yhteistyötä junaliikenteen kehittämiseen kytkeytyvien toimijoiden kanssa. Yhteisen näkemyksen avulla voimme helpommin päästä asioissa puheista tekoihin”, liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Touru tiivisti työn luonnetta.

Selvitystyön tukena toimivat Akordi Oy ja Sitowise Oy.

Junaliikenteen ostoille yhdeksänvuotinen sopimuskausi

Seutuhallitus päätti kokouksessaan 29.9.2021 antaa Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle. Lausunto koskee Tampereen seudulle ostettavaa henkilöjunaliikennettä vuosille 2022-2030.

Seutuhallitus totesi lausunnossaan, että liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) esittämä ostoliikenne täydentää oleellisesti seudun sisäistä joukkoliikennettä ja palvelee hyvin seudun liikkumistarpeita. Nyt esitettävä ostoliikenteen sopimuskausi on yhdeksänvuotinen. Näin pitkä sopimuskausi on MAL-sopimuksen mukainen ja tukee näkymää raideliikenteen varaan rakentuvasta liikkumisesta.

”Yhdeksän vuoden ostoliikennesopimuksen aikana kaupunkiseudun ja valtion tulee jatkaa yhteistyötä lähijunaliikenteen kehittämisessä. Keskeistä on myös tunnistaa kaupunkiseudun seisakeverkosto ja edellytykset uusille pysähdyksille. Sopimuksen tulee siten sisältää suotuisia joustoja”, Tapani Touru kertoi.

Lausunnon mukaan ostoliikennekaudella Lempäälän ja Nokian suunnasta Tampereelle tulisi tavoitella arkisin ruuhka-aikana tasaista puolen tunnin vuoroväliä ja muuna aikana tunnin vuoroväliä. Myös Oriveden suunnalla tulisi tavoitella tasaisempaa tarjontaa.

Lausunnossa tuodaan myös esiin kaupunkiseudun kuntien tarve täydentää LVM:n ostamaa junaliikenteen palvelutarjontaa lisäostoin mm. tasavuoroisen aikataulurakenteen saamiseksi.

Lisätiedot:

Päivi Nurminen

Seutujohtaja

040 754 3692

paivi.nurminen@tampereenseutu.fi

Tapani Touru

Liikennejärjestelmäpäällikkö

040 503 4237

tapani.touru@tampereenseutu.fi