Lähijunasuunnitelmissa katsotaan samaan aikaan lähelle ja kauas

Junat ja erityisesti lähijunat ovat olleet kuluneen vuoden aikana erityisen usein seudun yhteistyöryhmien sekä seutuhallituksen asialistoilla. Asialistojen ohella lähijunia on toki näkynyt entistä enemmän myös liikenteessä. Tahtotila lähijunien lisäämiseksi edelleen on seudulla kova. Ja sen edistämiseksi seudulla on tehty määrätietoista, toimijoiden vastuurajat ylittävää yhteistyötä.

Vuosi sitten tarve lähijunaliikenteen kehitykseen liittyvän kokonaiskuvan sekä etenemispolun kirkastamisesta muotoutui ensin työsuunnitelmaksi, jonka pohjalta työ käynnistettiin sidosryhmien näkemysten kartoituksella: mitä junaliikenteeltä todella halutaan, mitä se edellyttää ja millaista tietoa päätösten tueksi tarvitaan. Tavoitteita ja tietoa puettiin mahdollisia tulevaisuuksia kuvaaviksi skenaarioiksi, jotka tekivät näkyväksi kehittämiseen kytkeytyviä tekijöitä, isoja ja pieniä, sekä niiden kytkentöjä.

Seudun tahtotila ja eri toimijoiden muodostama toteuttamisen edellytyksiä avaava tietopohja huomioiden skenaarioista on hahmoteltu edelleen tavoitetiloja. Seudun tavoitteellisten tulevaisuuksien pohjalta on voitu seutuhallituksessa muodostaa periaatteet ohjaamaan tiekarttojen määrittämistä.

Lähijunaliikenteen kehittämisessä tulee huomioida oman kylän kaavoitus sekä kukkaro ja toisaalta tunnistaa lähijunan yhteensopivuus esimerkiksi kansainvälisen tavaraliikenteen kanssa.

Nyt selvityksessä ollaan vaiheessa, jossa toimenpiteet ja niiden väliset kytkennät alkavat konkretisoitumaan. Vaikka työlista ei vielä aivan valmis ole, selvää jo on, että eri tyyppisiä toimenpiteitä ja yhteistyötä tullaan tarvitsemaan paljon. Lista tavoitteiden saavuttamisen edellyttämistä selvityksistä, suunnittelusta, sopimuksista ja toteutuksesta tulee olemaan väistämättä melko pitkä.

Lähijunaliikenteen kehittämisessä on kyse seudullisesti hyvin merkittävästä ja pitkävaikutteisesta ja siten myös erittäin monitahoisesta asiasta. Se on teema, missä pitää samanaikaisesti katsoa lähelle ja kauas. Tulee huomioida oman kylän kaavoitus sekä kukkaro ja toisaalta tunnistaa lähijunan yhteensopivuus esimerkiksi kansainvälisen tavaraliikenteen kanssa. Tulee tunnistaa ensi vuoden tekemiset ja katsoa samalla kymmenien vuosien päähän.

Jo tunnistetut lukuisat tehtävät sekä laaja teema tarkoittavat sitä, että tavoiteltua kehitystä ei helposti toteuteta muiden toimien ohessa ilman määrätietoista panostusta kehitykseen.

Valmistuessaan Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen tavoitteellinen tulevaisuuskuva ja tiekartta toteutukselle tulee antamaan selkeitä ohjeita siitä, mihin toimiin on perusteltua ensi sijassa tarttua, jotta tavoitteet ovat tulevaisuudessa saavutettavissa. Yhteistyö tiekartan määrittämiseksi jatkuu vielä tovin. Ja sitten ryhdytään toimeen.

Tapani Touru
Kirjoittaja toimii Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmäpäällikkönä ja käynnissä olevan lähijunaliikenneselvityksen projektipäällikkönä.