Lähijunaselvityksen luonnos lähtee valtiotoimijoiden kommentoitavaksi

Seutuhallitus käsitteli kokouksessaan 22.12.2021 juuri valmistunutta lähijunaliikenteen tulevaisuutta koskevaa luonnosraporttia. Seuraavaksi raporttiluonnos toimitetaan valtiotoimijoille kommenteille.

Tampereen kaupunkiseudun johdolla valmisteltu selvitysraportti kuvaa lähijunaliikenteen tulevaisuutta kaupunkiseudulla vuosina 2030 ja 2050 ja kertoo toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen tavoitteellinen tulevaisuuskuva ja tiekartta toteutukselle -nimistä selvitystyötä on valmisteltu Tampereen kaupunkiseudun johdolla laajassa seudullisessa yhteistyössä.

Valmistuneen luonnosraportin mukaan lähijunaliikenteen kehittäminen etenee kahdessa vaiheessa, joita paaluttavat muun muassa seuraavat MAL-sopimusneuvottelut ja valtion omat suunnitelmat. Ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on ottaa hyödyt irti nykytilasta, avata muutama seisake ja suunnitella lähijunaliikenteen tasoloikkaa. Ensimmäisiä toimia ovat hankittavat M-junan lisävuorot syksylle 2022.

”Toisessa vaiheessa tapahtuvan tasoloikan ottaminen vaatii ratakapasiteettia ja lisää junavuorojen hankintaa. Kuntien tulee myös suunnata maankäyttöään eli asumista ja työpaikkoja asemanseuduille”, kertoo seutujohtaja Päivi Nurminen.

Kommentoinnin tavoitteena yhteisen näkemyksen löytyminen

Lähijunaliikenteen selvitys on osa valtion ja Tampereen kaupunkiseudun MAL-sopimuksen toteutusta. Seutuhallitus hyväksyi raporttiluonnoksen toimitettavaksi kommenteille valtio-osapuolelle eli liikenne- ja viestintäministeriölle, Väylävirastolle ja Traficomille.

”Kommentoinnin ja vuoropuhelun tavoitteena on yhteisymmärryksen lisääminen seudun lähijunaliikenteen kehittämisen edellytyksistä. Pyydämme valtiotoimijoita kommentoimaan raporttiluonnosta, jotta voimme viimeistellä työn kuvaamaan mahdollisimman laajasti seudun ja valtion yhteistä näkemystä, Päivi Nurminen sanoo.

Valtiotoimijat kutsutaan myös esittämään kommenttinsa seutuhallituksen kokoukseen 23.2.2022. Seutuhallitus päättää raportin hyväksymisestä alkuvuodesta 2022.

Tutustu luonnoksen tiivistelmään: s-155-Lahijunaselvitys_tiiviisti-1.pdf (tampereenseutu.fi)

Tutustu seutuhallituksen käsittelemään luonnokseen: s-155-Lahijunaselvitys_laajasti-1.pdf (tampereenseutu.fi)

Lisätiedot:

Päivi Nurminen

Seutujohtaja

040 754 3692

paivi.nurminen@tampereenseutu.fi

Tapani Touru

Liikennejärjestelmäpäällikkö

040 503 4237

tapani.touru@tampereenseutu.fi