Valtion ja Tampereenseudun MAL-sopimuksen tavoitteet täytettiin

Tampereen kaupunkiseudulla huolehditaan väestönkasvusta kaavoittamalla, rakentamalla asuntoja ja kehittämällä kestävää liikennejärjestelmää. Raamit tälle työlle määrittelee valtion ja Tampereenseudun MAL-sopimus vuosille 2020 – 2023. Sen toteutus Tampereenseudulla etenee suunnitelmien mukaan.

Tampereen kaupunkiseutu ja valtio solmivat vuonna 2021 maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen vuosille 2020 – 2023. Tämä MAL-sopimus on järjestyksessään neljäs Tampereen kaupunkiseudulle.

Seutuhallitus hyväksyi kokouksessaan 25.5.2022 MAL-sopimuksen vuoden 2021 raportin, jonka mukaan sopimuksen toteutus on edennyt suunnitelmien mukaan seutuyhteistyössä.

”Tampereenseudulla on tehty hyvää työtä, koska osa sopimuksen sisältämistä tavoitteista on jopa ylitetty. Olemme myös käynnistäneet lisää MAL-sopimusta toteuttavia toimenpiteitä, kuten rakennesuunnitelman päivityksen. Lisäksi työn alla on keskustojen kehittäminen ja seudullisten elinkeinovyöhykkeiden määritteleminen”, kertoo seutujohtaja Päivi Nurminen.

Asuntoja nousee seudulla eniten uusille asuinalueille

MAL4-sopimuksen mukaan asumisen asemakaavoista 80 % tulisi kohdentua tavoitealueelle eli keskeisille sijainneille seudun joukkoliikennevyöhykkeelle ja keskustoihin. Tämä tavoite on toteutunut vuosina 2020 – 2021.

Sopimuksen mukainen asuntotuotantotavoite ylittyi sekä määrällisesti että tavoitealueelle sijoittumisen osalta. Haasteena on asuntorakentamisen painottuminen edelleen pieniin asuntoihin; liki 40 % vuosina 2020 – 2021 rakennetuista asunnoista on yksiöitä.

”Meidän tulee jatkossa kiinnittää enemmän huomioita asuntokannan monipuolisuuteen. Asumisen laatua ja viihtyisiä asuinympäristöjä kehittämällä voimme houkutella asukkaita pääkaupunkiseudulta”, Päivi Nurminen sanoo.

MAL4-sopimuksen aikana rakennetuista 9467 asunnosta suuri osa on keskittynyt uusille asuinalueille kuten esimerkiksi Vuorekseen, Niemenrantaan, Santalahteen ja Härmälänrantaan. Keskustoista uusia asuntoja on rakennettu erityisesti Tampereen ja Nokian keskustoihin.

Myös työpaikkarakentamisen osalta tavoite on toteutumassa. Kerrosalaltaan suurimmat työpaikkarakentamisen kaavat sijoittuvat kehätien varteen Lahdesjärvelle sekä Kolmenkulmaan.

Kohtuuhintaisia asuntoja valmistui yli 2000

Vuosina 2020 – 2021 seudulle valmistui 2059 kohtuuhintaista asuntoa.

”Määrä vastaa yli 30 % kahden vuoden kokonaistuotantotavoitteesta (6700 asuntoa). Näin ollen seudullinen tavoite 25 % osuudesta kokonaistavoitteesta on toteutunut sopimuksen ensimmäisinä vuosina”, kertoo seututietopäällikkö Jussi Välimäki.

Asumisen laatuun liittyvien MAL4-tavoitteiden saavuttamista tukee erityisesti seudun asuntopoliittinen ohjelma. Kunnat ovat kehittäneet rakentamisen laadunohjausta ja tukeneet asuinalueiden uudistumista täydentävällä kaavoituksella. Lisäksi kehitetään työkaluja ilmastovaikutusten mallintamiseen sekä viher- ja virkistysalueiden tarkasteluun.

MAL-sopimuksen sisältämät toimenpiteet etenevät suunnitellusti myös liikenteen osalta. Raitiotien, lähijunaliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn suunnittelu ja toteuttaminen on hyvässä vauhdissa. Tampereenseutu on osallistunut aktiivisesti myös valtakunnalliseen liikennejärjestelmätyöhön.

Seuraavaksi seurantaraportti lähetetään jäsenkuntien kunnanhallitusten käsiteltäväksi. Sopimuksen seurantakokous valtion kanssa pidetään Tampereella 18.8.2022.

Tampereen kaupunkiseutuun kuuluvat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi.

Tutustu raporttiin: MAL-seuranta 2021

Lisätiedot:

Päivi Nurminen

Seutujohtaja

040 754 3692

paivi.nurminen@tampereenseutu.fi

Jussi Välimäki

Seututietopäällikkö

040 503 2554

jussi.valimaki@tampereenseutu.fi

Kaisu Kuusela

Seutusuunnittelupäällikkö

040 579 3396

kaisu.kuusela@tampereenseutu.fi