Tampereen kaupunkiseutu on tulevaisuudessa ”Vehreä metropoli”

Tampereen kaupunkiseudun seutustrategia on valmistunut. Seutuhallituksen 22.6.2022 hyväksymään strategiaan kerättiin näkemyksiä aiempaa laajemmalta joukolta aina seudun asukkaista kuntapäättäjiin ja sidosryhmiin asti.

Seutustrategia kuvaa millaista kaupunkiseutua kunnat yhdessä rakentavat. Strategia antaa seudun kehittämiselle selkeän suunnan ja ohjaa seudullisten toimenpiteiden valintaa. Strategia on jatkumo edellisten kausien palvelu-, elinkeino- ja maankäyttöyhteistyölle, mutta nostaa uudeksi näkökulmaksi kansainvälistymisen.

Juuri valmistuneen, järjestyksessään neljännen seutustrategian luomiseen osallistui aiempaa suurempi joukko, sillä sen työstämisessä oli mukana niin seudun päättäjiä, johtavia viranhaltijoita, sidosryhmiä ja seudun asukkaita. Lisäksi strategiaan ammennettiin näkökulmia edellisen valtuustokauden strategian arvioinnista ja tulevaisuuden ennakointityöstä.

”Saimme kuntapäättäjiltä kiitosta siitä, että osallistaminen strategiatyöhön oli näin laajaa. Prosessin alussa kokosimme strategiatyön avuksi seudun asukkaista koostuvan asukasraadin, jolta saimme arvokkaita asukkaan näkökulmia. Lisäksi pidimme muun muassa kunnanhallitusten yhteisen työpajan ja keskustelimme sidosryhmien kanssa, seutujohtaja Päivi Nurminen kertoo.

Yhtenäinen, luontoarvoja vaaliva globaali toimija

Uuden seutustrategian visio vuoteen 2040 on ”Vehreä metropolimme”.

”Metropolistrategia sisältää ajatuksen seudun kehittämisestä yhteen kasvaneena ja kuntarajattomana alueena. Vuonna 2040 Tampereen kaupunkiseudulla asuu 480 000 asukasta. Toimintakenttämme on globaali, ja jo nyt tarjoamme maailmanluokan palveluita ja kansainvälisen toimintaympäristön”, Päivi Nurminen avaa.

”Vehreys puolestaan korostaa luonnon merkitystä, näkyvyyttä ja vaalimista alueen tulevaisuustekijänä. Se erottaa meidät muista metropoleista. Vehreys muistuttaa myös kestävyysajattelusta, joka liittyy kaikkeen toimintaamme.”

Kärkinä lumoava arki, fiksu kasvu ja maailmalle auki

Strategian pääviestit ja yhteistyön painopisteet ovat Lumoava arki, Fiksu kasvu ja Maailmalle auki. Näiden kolmen kärjen ja vision lisäksi seutustrategia sisältää analyysin toimintaympäristön muutoksista, joihin seudun tulee työssään kiinnittää huomiota, ja seutuyhteistyön toimintatapojen kuvauksen.

Seuraavaksi seutustrategia lähetetään jäsenkuntien valtuustoihin hyväksyttäväksi.

Seutuhallitus käsitteli 22.6.2022 myös neljän vuoden mittaista toteutusohjelmaa, joka sisältää konkreettisia toimenpiteitä seutustrategian toteuttamiseksi. Seutuhallitus hyväksyy toteutusohjelman tulevana syksynä.

Tutustu seutustrategiaan tästä.

Lisätiedot:

Päivi Nurminen

Seutujohtaja

040 754 3692

paivi.nurminen@tampereenseutu.fi