Vehreäksi metropoliksi kasvaminen

Pari lukukautta siihen meni. Nyt Tampereen kaupunkiseudulla on uudistettu seutustrategia ja sen visiona Vehreä metropolimme. Tästä jatkuu kasvu entistä lumoavammaksi, fiksummaksi ja avoimemmaksi. Näin uusi seutuhallitus yhteistä tulevaisuuttamme linjasi 22.6.2022.

Jotkut tunnistavat kaupunkiseudulla vehreän metropolin piirteitä ja toimintatapoja jo nyt. Joillekin vehreä metropoli voi toimia tulevaisuuden tahtotilana. Strategiatyön myötä on tullut joka tapauksessa selväksi, että Tampereen kaupunkiseudulla on erinomaiset edellytykset kasvaa juuri sellaiseksi kuin sen toivotaan näyttävän ja tuntuvan vuonna 2040.

Strategia antaa tavoitteille ja niitä toteuttaville toimenpiteille vankat perustelut. Sanat herättävät ajatuksia, virittävät osapuolet yhteiseen keskusteluun ja tuottavat lopulta päätöksiä. Teoilla lunastetaan lupauksia.

Sanoituksella kunnianhimo kohdilleen

Vehreän metropolin kolme strategista kärkeä – Lumoava arki, Fiksu kasvu ja Maailmalle auki – vaikuttavat siihen, mitä asioita tulevina vuosina nostetaan esiin ja missä hengessä. Kärjet vaikuttavat myös siihen, missä jatketaan entiseen malliin, mitä keskusteluja täytyy syventää ja missä teemoissa vaaditaan kokonaan uusia avauksia. Strategisilla kärjillä määritellään siis tavoitteiden kunnianhimon tasoa.

Kunhan jäsenkuntien valtuustot ehtivät hyväksyä yhteisesti valmistellun seutustrategian, sen tahtotilaan ja kärkiin saa ja kuuluukin vedota. Seutustrategiasta tulee vipuvarsi, jota on lupa käyttää.

Teoilla vaikuttavaa seutuyhteistyötä

Lumoavan arjen eteen tehtävällä työllä ihmisten elämänlaatu paranee ja seudusta tulee asukkaille läheinen. Mielenmaisema voi löytyä urbaanista kaupunkiympäristöstä tai maaseudun kylistä. Palvelut viritetään tuottamaan asukkaille hyvinvointia.

Toimenpiteiden tasolla tämä tarkoittaa muun muassa asukastyytyväisyyden seurantaa, naapurustojen kehittämistä sekä aktiivisen arkiliikkumisen edellytysten parantamista. Seudun helmet nostetaan hyvillä mielin esiin ja kehitetään seudun vesistöjen ja luontoalueiden sinivihreää verkostoa. Elämyksille on tilaa.

Fiksun kasvun myötä seudun valttina vahvistuu reilu ja rajaton rakenne. Vuonna 2040 seutulaisia on jo lähes puoli miljoonaa. Työpaikat koetaan seudun yhteisiksi ja niiden syntyä tuetaan yhteisin ratkaisuin.

Toimenpiteitä on luvassa muun muassa seudullisen tonttivarannon kehittämisessä sekä kiertotalouden ja hiilineutraaliuden edistämisessä. Seudun rakennesuunnitelman päivittäminen on jo käynnistynyt, ja jatkossakin kaupungistuminen tukeutuu joukkoliikenteeseen. Kuntarajojen sijaan mielessä on luonnonvarojen rajallisuus.

Maailmalle avoin kaupunkiseutu näkyy aiempaa enemmän maailmalla – ja maailma enemmän kaupunkisedulla. Seudun työmarkkinat ja koulutustarjonta houkuttelevat osaajia ja oppijoita kauempaakin. Arkinen monikulttuurisuus vahvistuu, kun työpaikat, koulut ja tapahtumat kansainvälistyvät.

Toimenpiteiden tasolla tämä tarkoittaa muun muassa kansainvälisiin rekrytointiohjelmiin ja -palveluihin panostamista. Kunnat lisäävät yhdessä palveluiden monikielisyyttä ja auttavat vieraskielisten kotoutumista. Seudulle on helppo saapua, mukava juurtua, ja täällä on myös hyvä kehittyä.

Menestys ei ole itsestäänselvyys

Strategian uudistamistyön aikana yhteiskuntien muutosjoustavuus on ollut kovalla koetuksella. Uusi vehreä metropolistrategia velvoittaa meitä tekemään aikaisempaan tapaan hartiavoimin työtä asukkaiden ja yritysten menestymiseksi.

Kun teemme kestäviä valintoja, onnistumme sukupolvia yhdistävän kaupunkiseudun rakentamisessa. Vehreän metropolin asukastyytyväisyys on silloin huippuluokkaa, ja seudun kestävä siirtymä on toteutettu onnistuneesti. Ilmapiiri on jatkossakin rento, ja metropolin asukkaat ovat sen parhaita puolestapuhujia.

Eläköön vehreä metropolimme!

Päivi Nurminen

Seutujohtaja

040 754 3692

paivi.nurminen@tampereenseutu.fi