Kerro näkemyksesi liikenneturvallisuudesta Tampereen kaupunkiseudulla

Tampereen kaupunkiseudun asukkaiden näkemyksiä liikenneturvallisuudesta ja kestävästä liikkumisesta selvitetään kyselyn avulla.

Pirkanmaan ELY-keskus selvittää yhdessä Tampereen kaupunkiseudun kuntien kanssa seudun asukkaiden kokemuksia liikenneturvallisuudesta ja kestävästä liikkumisesta. Tampereen kaupunkiseutuun kuuluvat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi.

Kyselyssä asukas voi merkitä kartalle liikenneympäristössä tunnistamiaan vaarallisia paikkoja sekä tapahtuneita onnettomuuksia tai läheltä piti -tilanteita. Kysely sisältää myös monivalintakysymyksiä turvallisesta liikkumisesta. Kysely on jaettu kahteen, koululaisille (1.–9.lk) suunnattuun ja kaikille ikäryhmille suunnattuun osioon. Molempiin osioihin vastataan anonyymisti.

Kyselyyn voi vastata täällä.

Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia. Vastausaikaa on 23.3.2023 asti.

Vastauksia hyödynnetään liikenneturvallisuuden parantamiseen

Kyselyn vastauksia hyödynnetään liikkumisen nykytilanteen kartoittamisessa sekä liikenneturvallisuuden ja liikennekasvatus- ja tiedotustoimenpiteiden suunnittelussa. Tampereen kaupunkiseudulle on tavoitteena laatia kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelma, jossa asetetaan tavoitteet sekä määritetään konkreettiset toimenpiteet tilanteen parantamiseksi. Lisäksi työllä halutaan mahdollistaa pitkäjänteinen ja jatkuva liikenneturvallisuustoiminta seudulla. Suunnitelman laatiminen on aloitettu vuoden 2022 loppupuolella ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä.

Lisätiedot:

Leena-Maria Mäntylä, Pirkanmaan ELY-keskus
leena-maria.mantyla@ely-keskus.fi

Laura Mansikkamäki, AFRY Finland Oy
laura.mansikkamaki@afry.com