Tampereen kaupunkiseudun asukaskysely: Puolet vastanneista antaa asuinalueelleen arvosanan 9 tai 10

Tampereen kaupunkiseudun asukastyytyväisyys on varsin hyvä; arvosanan 9 tai 10 antaa asuinalueelleen 50,2 % vastaajista. Asuinalueiden vahvuuksia ovat ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet ja koettu turvallisuus. Asiat käyvät ilmi yli 5000 vastausta keränneestä Tampereen kaupunkiseudun asukaskyselystä.

Tampereen kaupunkiseudulla vuodenvaihteessa 2022–2023 toteutetun asukaskyselyn mukaan seudulla asuu varsin tyytyväisiä asukkaita; oman asuinalueen suositteluindeksi eli NPS on 42. Kaksi vuotta sitten, vuodenvaihteessa 2020–2021 toteutetussa asukaskyselyssä NPS oli hieman parempi; 46.

”Seudun tyytyväisimmät asukkaat löytyvät tämän kyselyn tulosten mukaan Pirkkalasta ja Vesilahdelta, kuten myös kaksi vuotta sitten. Tyytyväisimpiä asukkaita ovat suuriin ikäluokkiin kuuluvat miehet ja eniten kriittisiä löytyy parikymppisten miesten joukosta”, summaa kehittämispäällikkö Antti Lippo.

Asukaskysely keräsi 5005 vastausta. Vastaajista oli naisia 72 %, korkeasti koulutettuja 67 % ja vastaajien mediaani-ikä oli 51 vuotta, joten tuloksia ei voi yleistää koko seudun väestöön.

Yhä harvempi vastaajista suunnittelee muuttoa

Kyselyn vastanneet seudun asukkaat kokivat oman asuinalueensa rauhalliseksi, luonnonläheiseksi ja turvalliseksi. Seudun kuntien sisäinen pitovoima näyttää parantuneen: niiden asukkaiden osuus, jotka eivät suunnittele muuttoa on noussut kahdessa vuodessa 67 %:sta 71 %:in.

Seudun vahvuuksia ovat vastaajien mielestä laadukkaat palvelut ja muun muassa kulttuuritarjonta. Asukkaat toivovat erityisesti, että seudulla kehitetään edelleen luonto- ja virkistysalueita sekä niihin liittyviä palveluja.

”Asukkaiden toiveiden kuuleminen on tärkeää, sillä myönteinen asukaskokemus lisää seudun elinvoimaa. Vaikka kaupunkiseutumme on nyt hyvin suosittu, on huolehdittava, että olemme jatkossakin haluttu paikka asua”, seutujohtaja Päivi Nurminen sanoo.

Kehittämistoiveet kohdistuvat myös kestävään liikkumiseen

Seututason kehittämisteemoiksi kyselyyn vastanneilla nousevat luonto- ja virkistysalueiden lisäksi turvallisuus, kestävä kehitys ja joukkoliikenne. Kestävä liikkuminen näyttäytyy merkityksellisempänä erityisesti alle 40-vuotiaille. Lähijunaliikenteen kehittäminen saa kannatusta kaikissa ikäryhmissä.

Koronapandemian vaikutus ihmisten asumisratkaisuihin on kohdistunut kyselyn perusteella noin 15 % vastaajista, mikä ei merkittävästi poikkea Tilastokeskuksen tilastoimasta muuttajien määrästä Suomessa vuosittain. Yleisin pandemian vaikutus on ollut muutto isompaan asuntoon, minkä on toteuttanut noin 6 % vastaajista.

Tutustu asukaskyselyn tuloksiin tästä.

Lisätiedot:

Antti Lippo

Kehittämispäällikkö

050 463 0732

antti.lippo@tampereenseutu.fi

Tampereen kaupunkiseudun suuri asukaskysely toteutettiin 1.12.2022 – 8.1.2023 verkkokyselynä. Kysely keräsi 5005 vastausta. Kyselyyn saattoi vastata suomen lisäksi ensimmäistä kertaa myös englanniksi.

Tampereen kaupunkiseutuun kuuluvat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Alueella asuu yli 400 000 asukasta.

Uutisen kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo