Tampereen seudulle on mahdollista toteuttaa ensivaiheessa 4 uutta lähijunaseisaketta

Tampereen kaupunkiseudun ja Väyläviraston yhteisellä ratakapasiteettiselvityksellä tutkittiin, paljonko nykyisille raiteille mahtuu lisää junaliikennettä ja mitä uusia seisakkeita seudulle olisi mahdollista toteuttaa.

Tampereen kaupunkiseudulle tehtiin noin vuosi sitten Lähijunaliikenteen tavoitteellinen tulevaisuuskuva ja tiekartta toteutukselle -selvitys, joka kuvasi seudun lähijunaliikenteen kehittymisen seuraavia askelia. Tämän selvityksen jatkoksi käynnistettiin seudun ja Väyläviraston yhteistyössä ratakapasiteettiselvitys, jonka avulla tutkittiin paljonko nykyiselle tai hieman parannetulle rataverkolle mahtuu lisää lähijunaliikennettä ja mitä uusia seisakkeita olisi mahdollista toteuttaa ennen lisäraiteiden rakentamista.

Seutuhallitus käsitteli ratakapasiteettiselvityksen kokouksessaan 26.4.2022 ja keskusteli selvityksen tarkentamasta kuvasta lähijunaliikenteen lähivuosien kehittämiseksi. Selvityksen tuloksia hyödynnetään myös seudun valmistautumisessa tulevan syksyn MAL-neuvotteluihin.

Oriveden suuntaan mahtuu lisää junaliikennettä

Yksi selvityksen keskeisimpiä havaintoja on, että jo nykytilassa Tampereelta Oriveden suuntaan on ratakapasiteetin näkökulmasta mahdollista lisätä liikennettä ja saavuttaa tasainen tunnin vuoroväli. Lisäksi suuntaan on edellytyksiä lisätä seisakkeita.

Tampereelta Nokian ja Lempäälän suuntiin on mahdollista saavuttaa puolen tunnin vuoroväli, kun ratakapasiteettiin, muun muassa junien ohitus- ja kääntöpaikkoihin, tehdään parannuksia. Joidenkin kaukojunien pysähtyminen Ylöjärvellä on puolestaan mahdollista, jos kaukojunien aikatauluja muutetaan ja puuterminaali siirretään.

”Lähijunaliikenne Tampereen seudulla on kehittynyt 10 vuoden aikana merkittävästi. Raiteet ovat kansallista omaisuutta ja kehittäminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja yhteistyötä valtiontason toimijoiden kanssa”, toteaa seutujohtaja Päivi Nurminen.

Seisakkeet Epilään, Messukylään, Ruutanaan ja Sääksjärvelle mahdollisia

Selvityksen mukaan koko seudun junaliikenteen kannalta keskeinen kehittämiskohde on Tampereen henkilöratapiha, jolla on merkittävä rooli myös valtakunnallisen liikenteen solmupisteenä.

”Selvitys antaa hyvät perusteet keskittää seudun ja kuntien panoksia ensivaiheessa toteutettavien, kuten Epilän, Messukylän, Ruutanan ja Sääksjärven seisakkeiden suunnitteluun sekä Tampereen henkilöratapihan toteutukseen. Samalla voi jo ostaa junaliikennettä Oriveden suuntaan. Muualla merkittäviä palvelutason nostoja on perusteltua odottaa uusien seisakkeiden ja henkilöratapihan valmistuttua”, liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Touru sanoo.

Ratakapasiteettiselvitys on toteutettu Väyläviraston ja Tampereen seudun yhteistyönä. Tampereen kaupunkiseudun kunnat, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä ja seudun joukkoliikenneviranomainen ovat osallistuneet työn projektiryhmän työskentelyyn.

Tutustu ratakapasiteettiselvitykseen tästä.

Lisätiedot:

Tapani Touru

Liikennejärjestelmäpäällikkö

040 503 4237

tapani.touru@tampereenseutu.fi

Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo