Tampereen seudulta kartoitettiin alueita suurteollisuuden käyttöön

Tampereen kaupunkiseudulle valmistuneessa selvityksessä tarkasteltiin, minne uusien suurteollisuusalueiden olisi mahdollista sijoittua.

Business Tampereen tekemän selvityksen tavoitteena oli kartoittaa Tampereen kaupunkiseudulla olevat teollisuuden suurinvestointien sijaintipaikat. Tieto niistä auttaa seudun kuntia varautumaan uusien kilpailukykyisten yritys- ja työpaikka-alueiden kaavoituksessa ja rakentamisessa.  

Suurteollisuuden sijoittumista Tampereen kaupunkiseudulle tukee alueen pitkä teollinen historia ja siitä syntynyt osaaminen. Lisäksi seudulle sijoittumista tukevat innovaatioekosysteemit sekä yliopistokaupungin tutkimustarjonta ja oppilaitosyhteistyö. Seudun valttina on myös osaavan työvoiman saatavuus.

Hyvä teollisuustilojen kysyntä

Tampereen kaupunkiseudulla liikevaihdoltaan suurin teollisuudenala vuonna 2021 oli metalliteollisuus (6,8 mrd. euroa). Alueen toiseksi suurin teollisuudenala oli metsäteollisuus (1,7 mrd. euroa), kolmanneksi suurin kuljetus- ja varastointi (1,5 mrd. euroa) ja neljänneksi suurin kemianteollisuus (1,4 mrd. euroa). Kaikki nämä alat ovat kasvaneet lukuun ottamatta pientä notkahdusta pahimpana pandemian vuonna 2020.

Tampereen seudulla on ollut myös hyvä teollisuus- ja logistiikkatilojen kysyntä. Tilojen vajaakäyttöaste vuonna 2022 oli hyvin alhainen, vain 1,3 %. Tämä kertoo siitä, että seutu ei vielä pysty tarjoamaan riittävästi sijoittumisvaihtoehtoja erityisesti suurteollisuudelle ja sen logistiikalle.

Yritykset toivovat saavutettavia teollisuusalueita

Selvityksen mukaan globaalit vihreään siirtymään, energiatehokkuuteen, tuotannon tehokkuuteen ja digitalisaatioon liittyvät trendit vaikuttavat suurteollisuuden toimintoihin ja sijoittumiseen. Vaikka osa investoinneista sijoittuukin lähelle satamia, on Tampereen seudulla iso rooli näissä arvoketjussa toimivien yritysten sijoittumisessa.

”Yritykset haluavat entistä enemmän hakeutua selkeille teollisuusalueille, jotka toisaalta ovat niin logistiikan kuin työpaikkasaavutettavuuden kannalta hyvillä paikoilla. Lisäksi yhä useampi menestyvä yritys haluaa sijoittautua sellaiselle alueelle, joka tukee heidän hiilineutraalisuustavoitteitansa”, kertoo johtaja Harri Ojala Business Tampere Oy:stä.

Maakuntakaava antaa hyvän pohjan teollisuuden sijoittumiselle Tampereen seudulle. Selvityksen mukaan tarvitaan kuitenkin aktiivista yleis- ja asemakaavoitusta alueiden saattamiseksi luovutuskuntoon. Alueita tulee kehittää aktiivisesti ja tarkastella toimialakohtaisesti, jotta yritykset kiinnostuisivat niistä.

Alueet huomioitiin Rakennesuunnitelman 2040+ luonnoksessa

Selvityksen johtopäätökset on otettu huomioon myös Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman 2040+ luonnoksessa, joka lähetettiin lausunnoille seudun kuntiin ja sidosryhmille kesäkuussa.

”Rakennesuunnitelman 2040+ luonnoksessa Elinkeinot ja yhteydet -teemakarttaan on kuvattu maakuntakaavassa olevat nykyiset ja uudet tutkittavat teollisuudelle soveltuvat alueet. Nämä suuret aluevaraukset, kuten Kolmekulma, Saarenmaa, Taraste ja VT3 etelä, sijaitsevat useimmiten kuntarajoilla, ja niiden valmistelu ja markkinointi edellyttää kuntayhteistyötä”, Tampereen kaupunkiseudun seutujohtaja Päivi Nurminen sanoo.

Business Tampere tilasi selvityksen Ramboll Oy:ltä. Selvityksen laadintaa tuki yhteistyöskentely kaupunkiseudun kuntajohdon ja seudullisen maankäyttö ja asuminen -työryhmän kanssa. Tampereen kaupunkiseutuun kuuluvat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi.

Tutustu selvitykseen tästä linkistä.

Lisätiedot:

Harri Ojala
Johtaja, Business Tampere Oy
040 762 3784, harri.ojala@businesstampere.com

Marita Jaatinen
Logistiikan erityisasiantuntija, Business Tampere Oy ja elinkeinojohtaja, Pirkkalan kunta
040 543 4722, marita.jaatinen@businesstampere.com

Päivi Nurminen
Seutujohtaja, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä
040 754 3692, paivi.nurminen@tampereenseutu.fi


Uutisen kuva: Visit Tampere / Mirella Mellonmaa