MAL-sopimuksella kehitettiin vuonna 2022 seudun kaupunkiliikennettä ja kasvua

Tampereen kaupunkiseutua koskevan MAL-sopimuksen seurantaraportti vuodelta 2022 on valmistunut. Sopimus on toteutunut monelta osalta hyvin, mutta huomiota vaativia kohtiakin on, esimerkiksi kohtuuhintaisen asumisen edistämisessä.

Tampereen kaupunkiseutu ja valtio solmivat vuonna 2020 maankäytön, liikenteen ja asumisen eli MAL-sopimuksen vuosille 2020 – 2023. Sopimuksella tuetaan kaupunkiseudun kestävää kasvua ja luodaan edellytykset monipuoliselle asuntotuotannolle sekä liikennejärjestelmän kehittämiselle. MAL-sopimus on edennyt seudun osalta sovitusti.

”Meillä on kyky ja tahto toimeenpanna sovitut hankkeet. Nyt valmistaudumme jo uuden, vuosille 2024 – 2027 tarkoitetun sopimuksen laadintaan”, toteaa seutujohtaja Päivi Nurminen.

MAL-sopimus sisältää neljän vuoden toimenpiteet maankäytön, liikenteen ja asumisen teemoissa sekä niiden rahoituksen. Sopimuksen toteutumista seurataan vuosittain osapuolten yhteisessä kokouksessa.

Joukkoliikennettä edistettiin usealla työllä

MAL-sopimuksen seudun liikennejärjestelmää koskevat sopimuskohdat ovat liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Tourun mukaan toteutuneet hyvin. MAL-sopimuksella on mm. edistetty seudullisen raitiotien toteutumista sekä lähijunaliikennettä ja seisakkeiden rakentamista sekä tuotettu runsaasti tietoa jatkoon.

Seurantavuonna 2022 valmistui mm. lähijunaliikenteen visio ja tiekartta sekä pysäköintiperiaatteiden toimeenpanosuunnitelma. Myös Suuntaviivoja joukkoliikenteen seudullisesti merkittävään kehittämiseen -työ oli käynnissä ja selvitystä liikenteen ja liikkumisen teknologioiden ja palvelujen kehittämiseksi ohjelmoitiin.

”MAL-sopimus sisältää seudun liikennejärjestelmän kehittämiskohteita sekä tahdonilmaisuja valtion päätöksillä toteutettavien asioiden edistämiseen. Erityistä huomioita tulee vielä kiinnittää näiden valtakunnallisestikin merkittävien hankkeiden edistämiseen. Tällainen on esimerkiksi Tampereen henkilöratapihan kehittäminen, jolle seudulliset selvitykset antavat vahvan tuen”, Tapani Touru kertoo.

Huomiota kohtuuhintaiseen asumiseen

Seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuuselan mukaan maankäytön ja asumisen suhteen lähes kaikki sopimuskohdat ovat toteutuneet ja samalla vahvistaneet seudun valmiutta kasvaa kestävällä ja laadukkaalla tavalla. Seutuyhteistyön merkeissä päivitettiin Rakennesuunnitelma ja seudulle perustettiin keskustojen kehittämisen yhteistyöryhmä. MAL4-sopimukseen sisältyvä asuntotuotannon määrällinen tavoite (13 400 uutta asuntoa) on jo toteutunut, kun sopimusta on jäljellä vielä yksi vuosi.

Muutamat sopimuskohdat, kuten eriytymisen ehkäisyä, monimuotoista asuntotuotantoa ja asuinympäristön laatua käsittelevät kohdat, vaativat kuitenkin jatkossakin huomiota. Yksi MAL-sopimusten kestosopimuskohdista koskee kohtuuhintaisen asuntotuotannon tontinluovutusohjelmia. Ohjelma puuttuu vielä muutamasta seudun kahdeksasta kunnasta.

”Ohjelmien puuttuminen haastaa tuotannon tasaista jakautumista seudun eri osiin. Seutuna olisi helpompi viestiä valtion suuntaan ARA-rakentamiseen liittyvissä asioissa, mikäli käytössä olisi yhtenäinen tonttitarjontaa ennakoiva dokumentti. Se olisi vahva viesti kuntien tahdosta vahvistaa strategista otetta myös kohtuuhintaisessa asumisessa”, Kaisu Kuusela sanoo.

Tampereen kaupunkiseutuun kuuluvat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. MAL-sopimusmenettelyn piirissä ovat Tampereen seudun lisäksi Helsingin seutu, Turun seutu, Oulun seutu sekä uusina tulokkaina Jyväskylän, Kuopion ja Lahden seudut.

Seurantaraportin paikkatietoaineiston on koonnut seututietopäällikkö Jussi Välimäki, liikenteen hankkeiden edistymisen on raportoinut liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Touru ja maankäytön ja asumisen toimenpiteitä on selvittänyt seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela.

Tutustu MAL-seurantaraporttiin tästä.

Lisätiedot:

Tapani Touru

Liikennejärjestelmäpäällikkö

040 503 4237

tapani.touru@tampereenseutu.fi

Kaisu Kuusela

Seutusuunnittelupäällikkö

040 579 3396

kaisu.kuusela@tampereenseutu.fi

Uutisen kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo