Seutuhallitus aloitti työn uudella kokoonpanolla

Seutuhallitus järjestäytyi kokouksessaan 30.8.2023 Tampereella. Uuden kokoonpanon saaneen seutuhallituksen puheenjohtajana toimii Tampereen pormestari Kalervo Kummola, varapuheenjohtajana Raimo Kouhia Kangasalta ja 2. varapuheenjohtajana Toni Kolehmainen Ylöjärveltä.

Tampereen kaupunkiseudun seutuhallitus aloitti kokouksessaan 30.8.2023 työskentelyn uudella kokoonpanolla. Seutuhallituksessa toimivat kaudella 1.8.2023 – 31.7.2025 seuraavat jäsenet:

Varsinainen jäsen: / Henkilökohtainen varajäsen:

Raimo Kouhia, Kangasala, SDP / Mari Orell, Kangasala, VIHR
Pauliina Österberg, Lempäälä, KESK / Maria Päivänen, Lempäälä, SDP
Anne Nyman, Nokia, VAS / Jari Tuominen, Nokia, KOK
Jussi Viljanen, Orivesi, KOK / Matti Koppanen, Orivesi, KESK
Sirpa Repo, Pirkkala, VIHR / Katri Virkkunen, Pirkkala, KOK
Kristiina Pispala, Vesilahti, KOK / Tanja Salo, Vesilahti, PS
Toni Kolehmainen, Ylöjärvi, PS / Aki Leppänen, Ylöjärvi, VAS
Kalervo Kummola, Tampere, KOK / Elina Järvenpää, Tampere, KOK
Anne-Mari Jussila, Tampere, KOK / Jouni Markkanen, Tampere, KOK
Matti Helimo, Tampere, VIHR / Vilma Järvisalo, Tampere, VIHR
Inna Rokosa, Tampere, SDP / Anne Liimola, Tampere, SDP
Pekka Salmi, Tampere, SDP / Ilkka Porttikivi, Tampere, SDP
Aarne Raevaara, Tampere, PS / Lassi Kaleva, Tampere, PS

Seutuyhteistyön johtaja ja hankkeiden käynnistäjä

Tampereen kaupunkiseutuun kuuluvat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Seutuhallituksessa toimii yksi jäsen jokaisesta kehyskunnasta ja kuusi jäsentä keskuskaupunki Tampereelta.

Seutuhallituksen tehtävänä on johtaa seutuyhteistyön toteutusta seutustrategian pohjalta Tampereen kaupunkiseudulla. Lisäksi se käynnistää seudullisia yhteistyöhankkeita, tekee jäsenkunnille esityksiä seudullisista ratkaisuista ja seuraa toimeenpanoa. Seutuhallitus vastaa myös kuntayhtymän talouden ja hallinnon järjestämisestä.

Seutuhallitus ohjaa mm. seutustrategian, rakennesuunnitelman ja MAL-sopimuksen valmistelua ja tekee niistä päätösehdotuksen jäsenkuntien hallituksille. Seutuhallituksen tehtäviin sisältyy myös sivistyspalvelujen yhteistyön ja seudullisen tulevaisuuden ennakointi- ja kestävyystyön johtaminen.

Seutuhallituksen jäsenet kaudelle 1.8.2023 – 31.7.2025 valitsi Tampereen kaupunkiseudun yhtymäkokous 22.8.2023.

Kerran kuukaudessa kokoontuvan seutuhallituksen kokousmateriaalit ja pöytäkirjat julkaistaan osoitteessa: https://tampereenseutu.fi/seutuyhteistyo/seutuhallitus/

Lisätiedot:

Päivi Nurminen

Seutujohtaja

040 754 3692

paivi.nurminen@tampereenseutu.fi