Rakennesuunnitelma 2040+ rakentaa seudusta vehreää metropolia

Tampereen kaupunkiseudun Rakennesuunnitelma 2040+ on valmistunut. Vahvasti kestävyystavoitteisiin kytkeytyvä rakennesuunnitelma ”Vehreä metropolimme” keskittyy kolmeen seudullisesti merkittävään teemaan: asukkaiden arkeen, yhdyskuntarakenteen kestävyyteen ja kaupunkiseudun kansalliseen kilpailukykyyn ja kansainvälistymiseen. Rakennesuunnitelma kuvaa kaupunkiseutua kuntarajattomana alueena.

Tampereen kaupunkiseudun Rakennesuunnitelman 2040+ luonnokseen kerättiin kesä-elokuussa 2023 lausuntoja jäsenkunnilta, viranomaisilta ja kehittäjäorganisaatioilta. Lausunnoissa rakennesuunnitelman kokonaisvaltaisuutta pidettiin yleisellä tasolla onnistuneena. Palautetta kertyi mm. rakennesuunnitelman siniviherverkostosta ja seudullisista yritysalueista. Myös lähijunaliikenne sai huomiota lausunnoissa. Asukkaat osallistuivat valmisteluun työn eri vaiheissa järjestetyissä webinaareissa.

Seutuhallitus käsitteli kokouksessaan 25.10.2023 lausuntovastineet sekä hyväksyi karttoihin ja raporttiin tehdyt muutokset. Seuraavaksi ehdotus lähtee kaupunkiseudun kuntiin hyväksyttäväksi.

Kohti kestävämpää kaupunkiseutua

Tampereen kaupunkiseudun uusi rakennesuunnitelma ”Vehreä metropolimme” on kaupunkiseudun kuntien yhteinen tahtotila seudun tulevaisuuden maankäytön ratkaisuista. Sen tavoitteet kytkeytyvät kolmeen kestävyyteen – ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen. Tätä pidettiin myös lausunnoissa hyvänä.

”Kunnat ovat avaintoimijoita kestävän tulevaisuuden rakentamisessa paikallisin ratkaisuin. Rakennesuunnitelma piirtää kunnille yhteisen suunnan kohti kestävämpää kaupunkiseutua. Se on viesti asukkaille, yrityksille, sijoittajille ja valtiolle siitä, millaista kaupunkiseutua haluamme rakentaa”, kuvaa seutujohtaja Päivi Nurminen.

Arjen, rakenteen ja elinkeinojen kartat

Rakennesuunnitelmassa kaupunkiseudun ratkaisuja kuvataan kolmella teemakartalla, jotka on nimetty Arki, Rakenne ja Elinkeinot ja yhteydet.

Arjen kartta kuvaa nimensä mukaisesti seudun asukkaiden lumoavaa arkea; seudun keskuksia, kestävää liikkumista, palvelujen sijoittumista ja seudun sinivihreää verkostoa. Rakenteen kartalle piirtyy esiin muun muassa seudun väestönkasvu sekä vahvan joukkoliikenteen vyöhyke. Elinkeinot ja yhteydet -kartalla puolestaan tarkastellaan seudun yritysalueita, työpaikkakeskittymiä sekä kansallisia ja kansainvälisiä liikenneyhteyksiä.

Rakennesuunnitelma 2040+ konkretisoituu toimenpiteiksi muun muassa valtion ja seudun kuntien välisen MAL-sopimuksen kautta.

Tampereen kaupunkiseutuun kuuluvat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi.

Lisätiedot:

Päivi Nurminen

Seutujohtaja

040 754 3692

paivi.nurminen@tampereenseutu.fi

Kaisu Kuusela

Seutusuunnittelupäällikkö

040 579 3396

kaisu.kuusela@tampereenseutu.fi

Tapani Touru

Liikennejärjestelmäpäällikkö

040 503 4237

tapani.touru@tampereenseutu.fi