Tampereen kaupunkiseudun kunnat saavat hyvinvointityötä tukevan verkoston

Tampereen kaupunkiseutu käynnistää yhteistyön seudun kuntien hyvinvointityön johtamisen tukemiseksi. Tampereen kaupunkiseudun seutuhallitus päätti asiasta kokouksessaan 24.1.2024.

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä tukee seudun kuntien omaa hyvinvoinnin ja terveyden (hyte) edistämistyötä perustamalla yhteistyöverkoston. Verkosto muodostuu kaupunkiseudun kuntien hyte-johtajista ja hyvinvointialueen edustajasta, ja se kokoontuu muutaman kerran vuodessa. Verkoston tavoitteena on vahvistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamista kunnissa. Yhteistyön avulla voidaan jakaa parhaita käytäntöjä ja tukea yhteisten toimintamallien käyttöönottoa kunnissa.

”Verkostossa kehitetään kuntien omaa hyte-työtä toisilta oppien ja benchmarkaten. Tavoitteena on myös edistää verkostoitumista ja vaikuttamista kansallisella tasolla. Yhteistyöllä tuetaan myös kuntien tietojohtamista; hyte-tiedon kokoamista ja sen hyödyntämistä päätöksenteossa”, kertoo Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän hyvinvointipäällikkö Merja Nordling.

Hyvinvointialueuudistus muutti kuntien hyte-työtä

Verkoston perustamisen taustalla on kunnan uusi rooli ja hyvinvointialueuudistus, joiden myötä kuntien oma hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ vahvistuu. Kuntien tehtäviin kuuluu muun muassa nimetä terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutaho, seurata asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, asettaa hyvinvointityölle strategiset tavoitteet ja toimenpiteet ja valmistella hyvinvointikertomus- ja suunnitelma.

Hyvinvointia edistäviä toimia tehdään kunnan kaikilla sektoreilla. Kuntien hyvinvointityön keskeisenä yhteistyökumppanina on hyvinvointialue.

Hyvinvointityön vahvuudet ja haasteet kunnissa

Verkoston perustamisen lähtökohtana on Tampereen kaupunkiseudun kuntien hyvinvointityön tilannekuva. Tilannekuvan toteutti Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä ja sen tekemiseen osallistuivat kuntien hyvinvointityöstä vastaavat asiantuntijat.

Tilannekatsauksen mukaan seudun kunnat ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä oman hyte-työnsä rakenteisiin ja resursointiin. Kuntien hyte-työn vahvuuksia on, että kuntien toimialat ja yhteistyötahot osallistuvat aktiivisesti hyte-työhön ja useimmissa kunnissa hyte-työllä on suora yhteys kuntien ylimpään johtoon. Kunnissa korostetaan asukasosallisuutta ja tunnistetaan oman hyvinvointisuunnitelman merkitys.

Haasteina kunnat näkevät hyte-työn notkahduksen hyvinvointialueuudistuksen myötä ja selkiintymättömän yhteistyön hyvinvointialueen kanssa. Uhkana koetaan myös kuntien omat niukkenevat resurssit, jotka voivat vaikuttaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön.

Mahdollisuutena kunnat näkevät 2024 alkavan alueellisen hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteutuksen. Myös käynnistyvän seutuyhteistyön odotetaan tuovan tukea kuntien hyte-työhön.

Lisätiedot:

Merja Nordling

Hyvinvointipäällikkö

040 588 1902

merja.nordling@tampereenseutu.fi

Uutisen kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo