Jaa havainto toimintaympäristön muutoksesta tai heikosta signaalista Tampereen kaupunkiseudun Havaintohaaviin!

Havaintosi voi nousta arjen ympäristöä tarkkaillessa, lukiessa paikallislehteä tai kansainvälistä tutkimusta tai keskusteluissa työkavereiden kanssa. Olemme kiinnostuneita ilmiöistä ja signaaleista, jotka viittaavat muutoksista politiikassa, talousjärjestelmässä, yhteiskunnassa ja ihmisten käyttäytymisessä, teknologisessa kehityksessä, elinympäristössä tai muissa kaupungeissa ja kaupunkiseuduilla.

Havaintojen teemoittelussa hyödynnämme PESTEC-kehikkoa (Political, Economical, Social, Technological, Environmental, Competitors), joka auttaa myös sinua valitsemaan havainnollesi kategorian. Voit halutessasi lisätä nimesi ja lisätiedot (esim. www-linkki tai muu lähde havainnolle).

Mikäli etsit yritysrajapinnan Havaintohaavi BI -versiota, ota suoraan yhteys Antti Lippoon: antti.lippo@tampereenseutu.fi. Alla oleva Havaintohaavi-linkki ei ole käytössä yritysrajapinnan kokeilussa.

Mihin havaintoja käytetään?

Hyödynnämme kerättyjä havaintoja ja heikkoja signaaleja Tampereen kaupunkiseudun ennakointityössä ja seudun kehittämisessä. Havainnot tuovat näkökulmia seudun trendi- ja ilmiöanalyysityöhön ja luovat kattavampaa kuvaa mahdollisista nousevista ilmiöistä ja toimintaympäristön muutoksista.

Mikä on heikko signaali?

Heikko signaali on merkki mahdollisesti nousevasta teemasta, joka saattaa olla tulevaisuudessa merkittävä. Heikot signaalit nostavat esiin yllättäviä, ei-ilmeisiä, mutta mahdollisia tulevaisuudenkehityskulkuja.

Ota haltuun myös muut ennakoinnin käsitteet.

Lisätietoja:

Antti Lippo

Kehittämispäällikkö

050 463 0732

antti.lippo@tampereenseutu.fi