Havaintohaavi

Jaa havainto toimintaympäristön muutoksesta tai heikosta signaalista Tampereen kaupunkiseudun havaintohaaviin!

Havaintosi voi nousta arjen ympäristöä tarkkaillessa, lukiessa paikallislehteä tai kansainvälistä tutkimusta tai keskusteluissa työkavereiden kanssa. Olemme kiinnostuneita ilmiöistä ja signaaleista, jotka indikoivat muutoksista politiikassa, talousjärjestelmässä, yhteiskunnassa ja ihmisten käyttäytymisessä, teknologisessa kehityksessä, elinympäristössä tai muissa kaupungeissa ja kaupunkiseuduilla.

Havaintojen teemoittelussa hyödynnämme PESTEC-kehikkoa (Political, Economical, Social, Technological, Environmental, Competitors), joka auttaa myös sinua valitsemaan havainnollesi kategorian. Voit halutessasi lisätä nimesi ja lisätiedot (esim. www-linkki tai muu lähde havainnolle).

Mihin havaintoja käytetään?

Hyödynnämme kerättyjä havaintoja ja hiljaisia signaaleja Tampereen kaupunkiseudun ennakointityössä ja seudun kehittämisessä. Havainnot syöttävät seudun trendi- ja ilmiöanalyysityöhön ja luovat kattavampaa kuvaa mahdollisista nousevista ilmiöistä ja toimintaympäristön muutoksista. Voit seurata ennakointityön tuloksia verkkosivuillamme.

Mikä heikko signaali?

Heikko signaali on merkki mahdollisesti nousevasta teemasta, joka saattaa olla tulevaisuudessa merkittävä. Heikot signaalit nostavat esiin yllättäviä, ei-ilmeisiä, mutta mahdollisia tulevaisuudenkehityskulkuja.

Lisätietoja:

Antti Lippo

Kehittämispäällikkö

050 463 0732

antti.lippo@tampereenseutu.fi