Tampereen seudulla on kaikki mahdollisuudet jopa 70 000 uudelle työpaikalle vuoteen 2040 mennessä.

Tampereen kaupunkiseutu on Helsingistä ulottuvan Suomen kasvukäytävän pohjoinen keskus. Merkittävä osa maan elinvoiman kasvusta sijoittuu kyseiselle käytävälle.

Kaupunkiseudulla huolehditaan siitä, että yritysalueita ja -tiloja riittää ja työpaikkoja tarjoutuu seudulla asuville ja laajemmalti.

Yrityselämän merkittäviä kasvun paikkoja ovat suurten asiakasvirtojen keskustat, tietointensiiviset osaamiskeskittymät ja hyvien kuljetusyhteyksien yritysalueet.

Uusia yritysalueita

Uusia yritysalueita syntyy erityisesti valtatien 3 oikaisun myötä Lempäälään ja Pirkkalaan. Kolmenkulman aluetta Nokian, Ylöjärven ja Tampereen rajalla kehitetään edelleen monipuoliseen yritystoimintaan, samoin Marjamäkeä maantieyhteyksiltään keskeisenä kohteena.

Idän suunnassa muun muassa Rusko, Hankkio, Tarastenjärvi ja valtatien 12 varsi ovat merkittäviä yritysalueita.

Nopeiden väylien tuntumaan sijoittuvat ja asumisesta erotetut työpaikka-alueet soveltuvat erityisesti valmistavan teollisuuden, logistiikan ja ympäristöhäiriötä tuottavan työn sekä tilaa vaativan kaupan paikoiksi.

Osaamiskeskittymät

Kaupunkiseutu vankistaa asemaansa monipuolisena innovaatioympäristönä tukeutuen korkean koulutuksen työvoimaan. Seutu on eri alojen ammattilaisia houkutteleva keskus.

Uusista työpaikoista merkittävä osa sijoittuu aloille, joita luonnehtivat tieto- ja palveluintensiivisyys, klusteroituminen, koulutus ja globaaleihin ilmiöihin reagointi. Hyvä sijainti ja osaajien keskittyminen seudulla tukevat toimintoja merkittävästi.

Seudulle luodaan osaamiskeskittymiä teollisuuden ja yhteiskunnan eri saroille:

  • teknologian Hervanta
  • sovellusten Tampere
  • viestinnän Mediapolis
  • terveyden Kauppi
  • hyvinvoinnin Pitkäniemi
  • cleantechin Kolmenkulma ja Tarastenjärvi
  • logistiikan lentokenttä

Keskustahakuiset työpaikat

Yhä suurempi osa uusista työpaikoista syntyy palvelu- ja asiantuntija-aloille, joissa asiakasvirroilla tai yritysten sijoittumisella lähelle toisiaan on suuri merkitys.

Kaupunkien ja kuntien keskustat ovat siksi vetovoimaisia työpaikka-alueita, vahvimpana Tampereen keskusta. Vetovoimaan tulee varautua keskustojen kehittämisellä.

Kuntakeskustojen ohella merkittäviä keskustahakuisen työn alueita ovat isot aluekeskukset, kuten Hervanta ja Lielahti.

Työvoiman ja asiakkaiden sujuva liikkuvuus kaupunkiseudun sisällä ja kaupunkiseudulle on tärkeää. Keskusten väliset joukkoliikenneyhteydet sekä yhteydet Tampereen keskustaan ovat olennainen osa yritysmyönteistä ja elinvoimaista kaupunkiseutua.

Kartta työpaikoista. Lataa kartta [pdf]