Tampereenseudun lähijunaliikenne sai erilaiset skenaariot

Seutuhallitus hyväksyi kokouksessaan 30.6.2021 Tampereen seudun lähijunaliikenteen skenaariot ja evästi tulevaisuuskuvan muodostamista niiden pohjalta. Skenaariot esittelevät lähijunaliikenteen mahdollisia tulevaisuuskuvia kaupunkiseudulla.

Tampereen seudulla on vahva tahtotila junaliikenteen kehittämiseen. Lähijunaliikenteen kehitys riippuu nyt ja jatkossa tehtävistä päätöksistä, joilla luodaan edellytyksiä lähijunaliikenteen kehittämiselle. 

Vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia ja lähijunaliikenteen roolia on nyt hahmoteltu skenaariotyön avulla. Skenaariot ovat toinen osa Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen tavoitteellinen tulevaisuuskuva ja tiekartta toteutukselle -selvitystä. Asiantuntijatyönä sidosryhmien kanssa tehdyt skenaariot palvelevat erityisesti tavoitteellisen tulevaisuuskuvan määrittämistä.

”Skenaariot kuvaavat mahdollisia tulevaisuuksia. Ne eivät siis ole suunnitelmia, vaan työkaluja seudun vision määrittämiseen. Visio puolestaan on pohja konkreettisille kehittämistoimille”, Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Touru kertoo.

Vahva runko seudulle vai lähijunan taantuma?

Neljä skenaariota poikkeavat toisistaan paljon. Toisen ääripään skenaariossa Tampereen seudun lähijunaliikenne muistuttaa Helsingin seudun lähijunaliikennettä: se luo vahvan rungon koko joukkoliikennejärjestelmälle ja palvelee nopealla vuorovälillä. Toinen ääripää kuvaa lähijunan taantuman, jossa kehitystä ei juurikaan tapahdu. Ääripäiden väliin on muodostettu kaksi muuta skenaariota, joiden keskeisenä erona on seudun oma panostus lähijunaliikenteen kehittämiseen mm. maankäytön kautta.

Skenaarioihin on valittu tietyt seisakkeet ja vuorovälit, jotka kuvastavat mahdollista kehityksen suuntaa. Seisakkeiden määrä vaihtelee 6 seisakkeesta 25 seisakkeeseen. Skenaarioiden kustannukset vaihtelevat seisakkeiden ja liikenteen sekä raideinvestointien tarpeen mukaan.

”Ratkaisuja seuraavalle vuosikymmenelle”

Seutuhallitus päättää lähijunaliikenteen visiosta lokakuussa 2021. Sitä ennen skenaarioita esitellään seudun päätöksentekijöille ja muille junaliikenteen kehittämiseen kytkeytyville toimijoille. Toimijoilta pyydetään myös näkemyksiä lähijunavision määrittämiseksi.

”Toivomme, että aineisto nostaa esiin kysymyksiä, joihin voimme hakea vastauksia. Meidän täytyy muistaa, että teemme ratkaisuja seuraavalle vuosikymmenelle. Tähän työhön kannattaa laittaa aikaa, jotta teemme oikeita päätöksiä”, seutuhallituksen puheenjohtaja, pormestari Lauri Lyly sanoitti seutuhallituksen terveiset.

Tutustu lähijunaskenaarioihin tästä.

Tapani Touru

Liikennejärjestelmäpäällikkö

040 503 4237

tapani.touru@tampereenseutu.fi