Tampereen seudun lähijunaskenaariot

Tampereen seutu: Millaiset lähijunat kulkisivat, jos käytössäsi olisi puoli miljardia euroa ja puoli miljoonaa asukasta?

Miltä näyttäisi Helsingin seudun lähijunaliikenne sovitettuna Tampereen seudulle? Entä miten kotkalainen versio junaliikenteestä meille sopisi? Kuinka suuri tulisi kukkaron olla? Ja miltä näyttäisivät silloin vaikuttavuusmittarit?

Helsingin seutu edustaa Suomessa lähijunaliikenteen kärkeä käytännössä kaikilla mittareilla mitattuna. Kotka edustaa edellä hatusta heitettyä lähijunaseutua, jonka volyymit eivät vastaa edellä mainittua. Tampereen seudun lähijunaliikenne sijoittuu nykytilassa johonkin näiden väliin nyt ja hyvin suurella todennäköisyydellä myös tulevaisuudessa. Mihin sillä välillä, määrittyy hyvin monista eri muuttujista. Eräitä keskeisimmistä tekijöistä ovat seudun tahtotila ja maankäyttö.

Jotta seudun lähijunaliikenteen kehittämisen tahtotilalla olisi perusteet kunnossa, olemme hahmotelleet vaihtoehtoisia skenaarioita sen määrittämiseksi. Määritetyt skenaariot eivät siis ole suunnitelmia. Ne ovat työkaluja ajattelun avaamiseksi. Ne on määritetty asiantuntijatyönä ja systemaattisia menetelmiä hyödyntäen kuvaamaan joitain mahdollisista tulevaisuuksista sekä niihin johtaneita polkuja. Ajatus on, että kun tällaisia enemmän ja vähemmän toivottuja tulevaisuuskuvia sekä niiden toteutumisen edellytyksiä ja vaikutuksia on maalattuna, on helpompi hahmottaa sitä, mihin meidän tulisi pyrkiä. Onko enemmän aina enemmän?

Skenaariot palvelevat siis seudun lähijunaliikenteen tavoitteellisen tulevaisuuskuvan, vision, määrittämistä. Vision määrittämiseksi tulemme vielä perehdyttämään eri tahojen asiantuntijoita, sidosryhmiä ja seudun luottamushenkilöitä tuottamaamme aineistoon ja pyydämme vastavuoroisesti heiltä näkemyksiä siitä, mitä meidän tulisi lähijunaliikenteestä tahtoa. Kun näkemykset ja evästykset kehittämisen tavoitteista ja toteuttamisen edellytyksistä on kerätty, pääsevät kuntien vastavalitut päätöksentekijät määrittämään seudun lähijunaliikenteen kehittämisen tavoitteellisen tulevaisuuskuvan.

Sitä kohti on sitten selkeä seudun kuntien ja valtion yhteistyössä pyrkiä. Kuinka helppoa se on, määrittyy sen mukaan, miten lähellä eri toimijoiden tavoitteelliset tulevaisuuskuvat ovat ja miten toteuttamiskelpoinen tavoitteellisesta tulevaisuudesta määrittyy.

Tämän kokonaisuuden hahmottamiseksi ja kehittämisen edellytysten parantamiseksi tätä meidän selvitystä siis tehdään.

Voit käydä tutustumassa lähijunaskenaarioihin tästä.

Halutessasi voit myös toimittaa aineiston herättämiä ajatuksia osoitteeseen: kirjaamo@tampereenseutu.fi

Hyvää kesää!

Tapani Touru

Liikennejärjestelmäpäällikkö

040 503 4237

tapani.touru@tampereenseutu.fi