Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta vastaa siitä, että kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastus on järjestetty asianmukaisella tavalla. Lisäksi tarkastuslautakunta valmistelee yhtymäkokoukselle kuntayhtymän tilintarkastajien valinnan.

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous ilmoitetaan tällä sivulla viikkoa ennen kokousta.

Tarkastuslautakunnalla on tärkeä tehtävä toiminnan tuloksellisuuden arvioinnissa. Tarkastuslautakunnan on annettava lausuntonsa (arviointikertomus) yhtymäkokoukselle kuntayhtymän toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi tarkastuslautakunta valvoo kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja seutujohtajan sidonnaisuusilmoituksia. Sidonnaisuusilmoitukset ovat nähtävillä tällä sivulla.

Yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan ja nimeää sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Tarkastuslautakunnan jäsenet 2017-2021

Puheenjohtaja
Haapaniemi Jari, Nokia

Jäsenet

Anttila Pekka, vpj., Tampere

Hackspik-Tuomisto Merja, Kangasala

Lehtonen Merja, Ylöjärvi

Sihteeri
Juhani Pohjonen, seutusihteeri puh. 040 587 8557

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 2019-2020