Suomen hallitusohjelmaan on asetettu seuraavat tavoitteet:

  • Suomi hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä
  • puolitetaan liikenteen ilmastopäästöt vuoteen 2030 mennessä (vuoden 2005 tasosta)
  • lisätään kävelyä ja pyöräilyä 30 % vuoteen 2030 mennessä.

Hiilineutraalius tarkoittaa, että tuotetaan vain sen verran ilmastopäästöjä kuin mitä pystytään sitomaan ns. hiilinieluihin.​

Tampereen kaupunkiseudun kunnilla on oma, yhdessä asetettu tavoite. Seudun tavoitteena on vähentää ilmastopäästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. ​

Seudun kunnat toimivat monin tavoin, että yhteinen päästötavoite saavutetaan. Ne etsivät keinoja, joiden ansiosta seutulaiset voivat tehdä arjessaan ilmaston kannalta hyviä valintoja. Yksi keinoista on joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen. Suunnitelmien mukaan 2040-luvulla ratikalla pääsee myös Pirkkalaan, Ylöjärvelle ja Kangasalle. ​

Miniatyyrimalli Tampereesta, taustalla ratikan mallikappale.

Tampereen seudulla edetään monin tavoin kohti päästövähennystavoitetta ja kestävämpää tulevaisuutta.

Autokannan puhdistuminen eli siirtyminen polttomoottoreista sähköllä tai biokaasulla toimiviin autoihin on yksi tapa. Se ei kuitenkaan riitä.

Autolla kulkemista tulee vähentää. Seudulla tehdään yli puoli miljoona automatkaa joka päivä. Päästötavoite voidaan saavuttaa, jos vuonna 2030 tehdään päivittäin 150 000 automatkaa vähemmän. Yksilötasolla tämä tarkoittaa kolmea automatkaa nykyistä vähemmän viikossa.

Automatkat tulisi korvata kestävillä liikkumistavoilla. Niitä ovat kävely, pyöräily, joukkoliikenteen käyttö ja erilaiset sähköllä toimivat kulkuvälineet kuten sähköpotkulaudat. Kestävää liikkumista edistävät myös esimerkiksi yhteiskäyttöautot ja kimppakyydit.

Omilla lihasvoimilla tehdyt matkat vaikuttavat myönteisesti myös terveyteen ja hyvinvointiin.

Seudun tavoitteena on, että vuonna 2030 kestävien kulkutapojen osuus on noussut 15 prosenttiyksiköllä nykyisestä.

Kulkutapojen osuus kunnittain

Seudun tavoitteena on, että vuonna 2030 kestävien kulkutapojen osuus on noussut 15 prosenttiyksiköllä nykyisestä.
Lähde: Henkilöliikennetutkimus 2016, Tampereen seutu (Traficom 2016)

Lähdeluettelo