Kestäviä liikkumismuotoja ovat kävely, pyöräily, joukkoliikenne, kimppakyydit, yhteiskäyttöautot ja taloudellinen ajo vähäpäästöisellä autolla.

Tampereen seudulla asuu yli 400 000 ihmistä. Heistä 68 % asuu ns. kestävän liikkumisen vyöhykkeillä eli keskustoissa tai joukkoliikennevyöhykkeellä.​

Kulkutavat Tampereen kaupunkiseudulla

Henkilöautolla tehdään seudun kotimaanmatkoista 55 %, jalan 27 %, joukkoliikenteellä 9 %, pyörällä 7 % ja 2 % muilla kulkutavoilla.

Seudulla tehdään päivittäin noin miljoona matkaa. Niistä 55 % tehdään autolla, 9 % joukkoliikenteellä ja 7 % pyörällä. Polkupyörä on tutkitusti nopein kulkuväline kaupungeissa. Sen käyttö kuitenkin vähenee, kun matkaa on enemmän kuin kilometri.

Asuminen seudun eri liikennevyöykkeillä

Seudun asukkaista 25 % asuu keskustoissa, 43 % joukkoliikennevyöhykkeellä, 26 % autoliikenteen vyöhykkeellä ja 6 % vyöhykkeiden ulkopuolella.

Auton omistus kunnittain

Seudun kotitalouksista 27 % ei omista autoa, 52 % omistaa yhden auton, 21 % omistaa vähintään 2 autoa. Tampereella autottomien kotitalouksien osuus on 34 %, kun taas Vesilahdella ainoastaan 7 % kotitalouksista ei omista autoa.
Seudun kotitalouksista 27 % ei omista autoa, 52 % kotitalouksista omistaa yhden auton ja 21 % kotitalouksista omistaa vähintään kaksi autoa. Tampereella autottomien kotitalouksien osuus on 34 %, kun taas Vesilahdella ainoastaan 7 % kotitalouksista ei omista autoa.

Tiesitkö että:

Lapset, nuoret ja nuoret aikuiset kävelevät ja pyöräilevät muita ahkerammin. Erityisesti alle 35-vuotiaiden miesten pyöräily on tasolla, joka on tavoiteltavaa myös muissa ikäryhmissä.

Oulun seudulla pyöräilyn osuus on 16 % kaikista matkoista, kun taas Tampereen seudulla pyöräilyn osuus on 7 %.

Työpäivän ajan kestävä liityntäpysäköinti Tampereen seudun asemilla on maksutonta.

Henkilöautolla kuljettujen matkojen osuudet (%)

Amsterdamissa ainoastaan 20 % matkoista kuljetaan henkilöautolla. Helsingin seudulla luku on 47 % ja Tampereen kaupunkiseudulla 55 %.

Kulkutapaosuudet matkan pituuden mukaan (%)

1-2 km matkoista Tampereen seudulla 41 % tehdään autolla, ja 15 % pyörällä. Kävelyn ja pyöräilyn osuus laskee selkeästi jo ensimmäisen kilometrin jälkeen.
1-2 km:n matkoista Tampereen seudulla 41 % tehdään autolla ja 15 % pyörällä. Kävelyn ja pyöräilyn osuus laskee selkeästi jo ensimmäisen kilometrin jälkeen.

Lähdeluettelo