Vastaukset tarjouspyyntöön liittyviin kysymyksiin

Tarjouspyynnöstä esitettiin kysymyksiä 7.2. klo 15 mennessä liittyen referensseihin, työpaketti 1. luonnosversioon sekä työpaketti 3. haastatteluihin. Kysymykset ja vastaukset on esitetty alla.

Referenssit

Käyvätkö referensseiksi henkilöreferenssit?

Vastaus: Hankkeen työryhmän jäsenten henkilöreferenssit käyvät referensseiksi. Kuitenkin referenssejä voi antaa yhteensä enintään 5 kpl/tarjous.

Huomioidaanko pisteytyksessä tarjoavan yrityksen referenssit vai yksinomaan työryhmän jäsenten henkilökohtaiset referenssit?

Vastaus: Myös yrityksen referenssit käyvät, mutta pisteytyksessä painotetaan referenssejä, joissa hankkeen työryhmän jäsenet ovat olleet mukana.

Pystyttekö myös tarkentamaan mitä tarkoitetaan vastaavilla (toteutuksilla, liittyen referensseihin)?

Vastaus: Referensseillä vastaavista toteutuksista tarkoitetaan tarjouspyynnön aihepiiriin ja teemoihin liittyviä aikaisempia töitä. Näitä ovat esimerkiksi seudulliseen maankäytön suunnitteluun, yhdyskuntarakenteen kehityksen seurantaan, MAL-teemojen tietojohtamiseen liittyvät työt ja toteutukset.

Työpaketti 1. luonnosversio

Onko mahdollista saada tarjouksen valmisteluun käyttöön Esiselvitys seudullisen suunnittelun tietopohjasta ja tällä hetkellä käytetyistä seurantamittareista tai sen luonnosversio?

Onko työpaketin 1 tuloksista saatavilla luonnosversiota nähtäville?

Vastaus: Työpaketista 1. annetaan valmis versio konsultin aloittaessa työnsä. Työstä ei jaeta vielä luonnosversiota, mutta sen sijaan jaetaan pdf-esitys, joka kuvaa työpaketin sisältöä. Esityksessä on esitetty alustavasti kategorioittain seudullisen suunnittelun tietopohjaa ja seurantamittareita.

Työpaketti 3. haastattelut

Osaako tilaaja arvioida, mitä organisaatioita tulisi ainakin haastatella työpaketissa 3?

Vastaus: Haastateltavat organisaatiot päätetään työpaketissa 2. valittujen seurantamittareiden lähtöaineistojen pohjalta. Alustavasti haastattelujen on kuitenkin ajateltu painottuvan seudun jäsenkuntien organisaatioihin.