Väestö 2040

Väestöskenaariot ja asukkaat 2040 -hankkeessa ennakoidaan Tampereen kaupunkiseudun tulevaisuuden mahdollisia väestörakenteita eli väestöskenaarioita, niihin vaikuttavia muutostekijöitä ja väestöskenaarioista kumpuavia mahdollisia tulevaisuuden asukassegmenttejä. 

Tule mukaan kuvittelemaan tulevaisuutta!

Millaisia toiveita, tarpeita ja elämäntapoja seudun asukkailla voisi olla vuonna 2040? Missä itse asuisit vuonna 2040? Väestöskenaariot ja asukkaat 2040 -hankkeessa pyrimme keräämään ymmärrystä muun muassa näihin kysymyksiin kaikenikäisiltä ja eri elämäntilanteissa olevilta seudun asukkailta. Hankkeessa toteutetaan muun muassa työpajoja, pienryhmäkeskusteluja sekä Tulevaisuuskysely.

Helmikuussa järjestettiin Tulevaisuustyöpaja, jossa asukkaat pääsivät mm. kuvittelemaan arkeaan vuonna 2040 erilaisten tulevaisuuskuvien valossa. 

Päivitämme tälle sivulle kevään aikana myös muita keinoja osallistua hankkeeseen. Seuraavaksi tietoa on tulossa pienryhmäkeskusteluista, joissa syvennytään ajatuksiin tulevaisuudesta. Myöhemmin keväällä julkaisemme laajemman Tulevaisuuskyselyn. 

Lisätietoja hankkeesta

Hanke yhdistää seudullisen suunnittelun, tilastollisen tutkimuksen, etnografisen tutkimuksen, ennakoinnin ja tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä.

Yhtenä hankkeen lähtökohtana hyödynnetään valtakunnallisessa PERUS-SKENE –hankkeessa (2022) tuotettuja alue- ja yhdyskuntarakenteen mahdollisia tulevaisuuden kehityskulkuja, ns. valtakunnallisia skenaarioita, jotka lokalisoidaan Tampereen kaupunkiseudulle. Tarkastelu auttaa arvioimaan esimerkiksi seudullisen rakennesuunnitelman vahvuuksia ja heikkouksia erilaisten mahdollisten alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityskulkujen valossa.

Syksyn 2023 aikana hankkeessa on tutkittu seudun väestörakennetta ja kuntien väestötavoitteiden tilaa. Talven ja kevään 2024 aikana järjestetään skenaariotyöpajoja seudun asiantuntijoille sekä tulevaisuuskeskusteluja ja muita osallistumismenetelmiä asukkaiden kanssa. 

Hankkeen kumppanina toimii Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Sanni Häkkinen

Projektisuunnittelija

040 154 8588

sanni.i.hakkinen@tampereenseutu.fi