Asuinalueiden eriytyminen Tampereen kaupunkiseudulla

Tampereen kaupunkiseutu: Työ asuinalueiden hyvinvointierojen pienentämiseksi alkaa

Tampereen kaupunkiseudun seutuhallitus käsittelee 25.11.2020 seututoimiston tuottaman raportin asuinalueiden hyvinvointieroista Tampereen kaupunkiseudulla. Raportti tarkastelee seudun asuinalueiden ominaisuuksia sekä hyvinvoinnin tasoja ja kehitystä vuosien 1995 ja 2017 välillä. Jotta hyvinvointi asuinalueilla kehittyisi tasaisemmin, kaupunkiseudun kunnat aloittavat yhteistyön kehityksen korjaamiseksi.

Valtakunnallisella ja seudun sisäisellä muuttoliikkeellä on ollut keskeinen vaikutus Tampereen ja kehyskuntien väestöpohjien muotoutumiseen ja ikärakenteeseen sekä hyvinvoinnin keskittymiseen. Tampereen kaupunkiseudulle on syntynyt selkeitä korkeamman ja matalamman hyvinvoinnin keskittymiä, jotka ovat tarkasteluvuosittain laajentuneet.

Asuntokannan uudistuotanto on vahvistanut hyvinvoinnin jakaumaa; kehitykseen ovat vaikuttaneet oleellisesti uudisrakentamisen laatu ja määrä sekä toisaalta uudisrakentamisen puuttuminen alueella. Nyt julkaistun raportin mukaan tiiviillä kerrostalovaltaisilla alueilla, joissa asutaan pienissä vuokra-asunnoissa, on matalampaa suhteellista hyvinvointia. Hyväosaisuus puolestaan liittyy pientaloasumiseen uudehkolla asuinalueella.

– Seudun kunnat ovat saavuttaneet asuntotuotannon määrälliset tavoitteet hyvin.  Kaikki alueet eivät ole kehittyneet samassa tahdissa, kun uudisrakentaminen on painottunut vahvoille joukkoliikennevyöhykkeille. Raportti on hyvä esimerkki tietojohtamisesta ja sen suositukset on syytä ottaa huomioon kaavoituksessa ja asuntotuotannon suunnittelussa. Olemme tässäkin teemassa edelläkävijöitä yhteistyössä, toteaa setutuhallituksen puheenjohtaja, Tampereen pormestari Lauri Lyly.

Toimenpidesuositukset alueiden hyvinvoinnin parantamiseen

Raportissa annetaan useita toimenpidesuosituksia sekä seudun yhteiseen että kuntakohtaiseen kehittämiseen. Kuntia suositellaan esimerkiksi monipuolistamaan vanhojen asuinalueiden rakennuskantaa, varmistamaan uusien asuinalueiden monimuotoisuus ja kiinnittämään huomio asuinalueiden lähiympäristön kehittämiseen. Resursseja kannattaa kohdentaa myös oppilaitoksiin ja varhaiskasvatukseen, missä on mahdollista tehdä ennaltaehkäisevää työtä.

– Ratkaisu löytyy kehittämällä ja käyttämällä monipuolisesti eri sektoreiden palveluita ja kohdentamalla niitä täsmällisemmin niille alueille, joissa on havaittu hyvinvointihaasteita tai uudistamistarpeita. Oleellista on siis toimialarajat ylittävä yhteistyö. Näin toteutettuna toiminta on myös erittäin resurssiviisasta, kehittämispäällikkö Satu Kankkonen kertoo.

– Eriytyminen on koko kaupunkiseutua koskeva haaste, koska seudun sisäinen muuttoliike vahvistaa osaltaan alueiden välisiä eroja. Kaikkien asuinalueiden monipuolistaminen ja uudistaminen sekä hyvinvointipalvelujen suuntaaminen ovat tärkeitä välineitä erojen tasaamisessa, seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela toteaa.

Kaupunkiseudun kunnat kehittävät nyt yhdessä työkaluja, joilla ilmiötä voi ehkäistä. Asuinalueiden sosiaalista kestävyyttä käsitellään valmisteilla olevassa seudullisessa asuntopoliittisessa ohjelmassa. Myös sivistyspalveluihin laaditaan seudulliset toimenpidesuositukset kuntien käyttöön.

Eriytymiskehityksen seuranta on osa valtion ja Tampereen kaupunkiseudun kuntien välistä maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimuksen toimeenpanoa. Sen taustalla on kansallinen huoli kasvukeskusten asuinalueiden eriytymisestä sekä monipuolisesta ja riittävästä kohtuuhintaisesta asuntotuotannosta.

Lisätietoja:

Päivi Nurminen, Tampereen kaupunkiseutu, seutujohtaja p. 040 754 3692, paivi.nurminen@tampereenseutu.fi

Kaisu Kuusela, Tampereen kaupunkiseutu, seutusuunnittelupäällikkö,
p.  040 579 3396, kaisu.kuusela@tampereenseutu.fi

Satu Kankkonen, Tampereen kaupunkiseutu, kehittämispäällikkö,
p. 040 588 1902, satu.kankkonen@tampereenseutu.fi

Raportti löytyy seutuhallituksen kokouksen 25.11.2020 aineistoista

Tampereen kaupunkiseutu

Tampereen kaupunkiseutu on kahdeksan kunnan ja 0,4 miljoonan asukkaan kestävän kasvun metropoli. Kaupunkiseudun kunnat ovat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Teemme Suomen vaikuttavinta seutuyhteistyötä. www.tampereenseutu.fi