Tampereen kaupunkiseutu antoi lausunnon Nyssen vyöhykeuudistuksesta

Tampereen kaupunkiseutu on antanut lausunnon Nysselle sen esittämistä vaihtoehtoisista joukkoliikenteen vyöhykemalleista. Lausunnossaan kuntayhtymä kannattaa esitettyä ABC-vyöhykemallia tai pysymistä nykyisessä vyöhykemallissa.

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toteaa Nysselle suunnatussa joukkoliikenteen vyöhykeuudistusta koskevassa asiantuntijalausunnossaan, että kaupunkiseudun näkökulmasta molemmat vaihtoehtoiset mallit; ABC-vyöhykemalli ja yhden vyöhykkeen malli, edistävät osaltaan joukkoliikenteen helppokäyttöisyyttä selkeyttämällä hinnoittelua.

Uusista vaihtoehdoista parhaimpana Tampereen kaupunkiseutu pitää ABC-vyöhykkeet sisältävää mallia. Kyseisen kolmen vyöhykkeen mallin tuomia lisäkustannuksia kunnille voidaan kuntayhtymän mukaan pitää maltillisina.

Kuntayhtymän lausunnon mukaan toinen vaihtoehto, yhden vyöhykkeen malli, tuo toteutuessaan kehyskunnille merkittäviä kustannuksia, mikäli lipunhintoja ei koroteta. Asiakkaille lipunhintojen korotus puolestaan aiheuttaa saavutettavaa hyötyä suuremman haitan, jolloin uudistus todennäköisesti näkyy asiakkaiden vähenemisenä ja henkilöautoilun lisääntymisenä. Siksi seudun tavoitteiden näkökulmasta yhden vyöhykkeen malliin siirtymiselle ei ole perusteita.

Lausunnon yhteenvedossa Tampereen kaupunkiseutu kannustaa harkitsemaan tarkkaan perusteita uuden vyöhykemallin toteuttamiselle. Kuntayhtymän näkökulmasta vyöhykeuudistusta oleellisempaa on panostaa joukkoliikennepalveluun alueilla, joilla potentiaalisia joukkoliikenteen käyttäjiä on paljon.

Tutustu lausuntoon:

Päivi Nurminen

Seutujohtaja

040 754 3692

paivi.nurminen@tampereenseutu.fi

Tapani Touru

Liikennejärjestelmäpäällikkö

040 503 4237

tapani.touru@tampereenseutu.fi

Uutisen kuva: Laura Vanzo / Visit Tampere