Tarjouspyynnöt

Tarjouspyyntö: Liikenteen ja liikkumisen teknologiat osana Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmän kestävää kehitystä.

Tässä työssä määritetään Tampereen kaupunkiseudun liikenteen ja liikkumisen teknologisen kehityksen strateginen tahtotila. Työssä tarkastellaan sitä, millaisia potentiaaleja liikenteen ja liikkumisen teknologinen kehitys antaa seudun tavoitteiden saavuttamiseen. Mitä niistä voidaan tunnistaa erityisen mielenkiintoisiksi? Miten näitä potentiaaleja voi ja tulisi ottaa käyttöön? Miten ne kytkeytyvät muuhun liikenne-järjestelmäkehittämiseen? Milloin, miten ja millaisia systeemisiä vaikutuksia on mahdollista saavuttaa? Ja miten se tulee huomioida mm. liikennepolitiikassa.