Rakennesuunnitelma 2040 toteutetaan pitkällä aikajänteellä. Toteutusohjelmalla tarkennetaan asuin- ja työpaikka-alueiden, palveluverkon ja liikennejärjestelmän ajoittamista eri vuosikymmeninä vuoteen 2040 mennessä.

Tärkeimmät ratkaisut Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040 kannalta tehdään toteutusohjelman alkuvuosina, jolloin luodaan perusta tuleville vuosikymmenille ja vahvistetaan suunnitelman sitovuutta.

Toteutusohjelma jaksottuu kolmeen aikajaksoon:

-2020

Täydennysrakentamista nykyisten keskusten, asuinalueiden ja joukkoliikennevyöhykkeiden tuntumaan.

2021-2030

Joukkoliikenneratkaisut laajenevat, 2030-luvulla raitiotie ulotetaan jo Pirkkalaan ja Ylöjärvelle.

2031–2040

Kokonaan uusien alueiden, keskusten ja liikenneväylien toteuttaminen painottuu lähemmäksi vuotta 2040.

Toteutusohjelmalla vahvistetaan suunnitelman sitovuutta ja johdonmukaista etenemistä tuleviin vuosikymmeniin.

Avaa sähköinen kartta →