Liikkumattomuuden kukistaminen edellyttää asennemuutosta

Tampereen kaupunkiseudun kunnat ja UKK-instituutti ovat laatineet yhteistyössä SeutuLiike-ohjelman, jonka tavoitteena on lisätä seudun asukkaiden fyysistä aktiivisuutta ja vähentää paikallaanoloa. Liikkumattomuus tuottaa seudulla lähes 310 miljoonan euron vuotuiset kulut. Seudun kunnat laativat tänä vuonna yhteisen konkreettisen suunnitelman liikkumisen edistämiseksi. Liikkumattomuuden ongelman ratkaiseminen edellyttää kunnissa asennemuutosta ja sektorit ylittävää ajattelua.

UKK-instituutin tutkimustyöhön perustuvassa SeutuLiike-ohjelmaan on koottu liikkumattomuudesta eli fyysisen aktiivisuuden puutteesta kunnille tulevia kuluja. Tampereen kaupunkiseudulla liikkumattomuus aiheuttaa vuosittain lähes 310 miljoonan euron kulut. Kulut muodostuvat mm. sairauspoissaoloista, perus- ja erikoissairaanhoidon kustannuksista sekä lääkityksistä.

Kunnat haluavat edistää asukkaidensa arkiliikkumista terveydenhuollon kustannussyiden lisäksi ilmastotyön vuoksi. Pyöräilyn ja kävelyn lisääntyminen vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Tänä vuonna laaditaan Tampereen kaupunkiseudulla liikkumisen edistämisen suunnitelma, mihin kootaan erityisesti arkiliikuntaa edistäviä toimenpiteitä. Liikkumattomuuden ratkaisemisen keinoja kootaan kunnan kaikilta sektoreilta, sillä liikkumisen edistäminen ei ole yksin liikuntapalvelujen tehtävä. Suunnitelmassa määritellään tehtävien lisäksi mittarit, mitä seuraamalla voidaan nähdä liikkumisen lisääntymisestä johtuvat kustannus- ja hyvinvointivaikutukset.

Asukkaiden liikkumattomuuden vähentäminen ei edellytä merkittäviä lisäresursseja vaan nykyisten resurssien kohdistamista paremmin. Yhteistyössä voidaan luoda asukkaille paremmat arkiliikkumisen mahdollisuudet esimerkiksi kannustamalla koululaisia kulkemaan koulumatkat kävellen tai pyörällä vanhempien autokyydin sijasta tai huolehtimalla katujen talvikunnossapidosta niin, että myös ikäihmiset uskaltavat lähteä kävelylle.

Tutustu SeutuLiike-ohjelmaan:

Lisätietoja
Hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Satu Kankkonen
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä
satu.kankkonen@tampereenseutu.fi
p. 040 588 1902