Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma uudistetaan

Tampereen kaupunkiseudulla on takanaan ennätyksellinen asuntorakentamisen vuosi. Asuntotuotanto on ollut vilkasta erityisesti Tampereella. Nopea kaupungistuminen, raideliikenteen tulo ja asuntosijoittaminen ovat tuottaneet tavoiteltua enemmän pieniä asuntoja ja kerrostalovaltaisuutta. Asuntotuotanto on myös ohjautunut vahvasti joukkoliikenteen äärelle. Vuonna 2010 hyväksytty seudullisen asuntopolitiikan tavoitteet ovat toteutuneet, mutta vain osin. Muun muassa keskitehokas asuntotuotanto on jäänyt tavoitteista.

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma uudistetaan vuosien 2020–2021 aikana. Uudistuksen taustalla on tarve tunnistaa asumisessa ja väestökehityksessä tapahtunut muutos ja tulevaisuuden kehittämistarpeet. Tarkoituksena on uudistaa seudullista asuntopolitiikkaa toimenpidetasolle asti. Nykyinen asuntopoliittinen ohjelma on hyväksytty vuonna 2010.

Uudistetun asuntopoliittisen ohjelman myötä Tampereen kaupunkiseudun kunnat saavat ajantasaisen käsityksen seudun tulevasta kasvusta ja kasvun tekijöistä. Ohjelman avulla muodostetaan asuntotarvelaskelmat ja laaditaan periaatteet kasvun suuntaamiseen. Lisäksi määritellään ARA:n kanssa seudun kohtuuhintaisen asuntotuotannon tavoitteet ja kuntakohtaiset jako-osuudet.

Asuntopoliittisen ohjelman uudistetaan kolmivaiheisesti. Ensin kerätään taustatiedot ja tuotetaan asumisen laaja tilannekuva. Taustatietojen pohjalta valmistellaan asuntopolitiikan tavoitteet ja periaatteet seudun päättäjien kanssa vuoden 2020 loppuun mennessä. Kolmannessa vaiheessa suunnitellaan asuntopolitiikan toimenpiteet ja seuranta. Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2040 valmistuu kokonaisuudessaan toukokuussa 2021, jolloin seutuhallitus lähettää ohjelman jäsenkuntiin hyväksyttäväksi.

Tampereen kaupunkiseutu hankkii ohjelmatyöhön konsultointitukea aluekehittämisen konsultointitoimisto MDI Oy:lta.

Asuntopolitiikka on tärkeä osa seudullista kehittämistyötä. Asuntopolitiikalla kunnat vaikuttavat asuntotuotannon määrään ja laatuun, liikkumisen ratkaisuihin ja työvoiman saatavuuteen. Riittävällä asuntotuotannolla voidaan edistää kaupunkiseudun rakenteellista kestävyyttä ja vastata nopeaan kaupungistumisilmiöön.

Lisätietoja:
Seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä
kaisu.kuusela@tampereenseutu.fi
p. 040 579 3396