Korkeakouluharjoittelija – tule edistämään ilmastonmuutokseen varautumista

Tampereen kaupunkiseutu valmistelee seudullista toimenpideohjelmaa muuttuvaan ilmastoon varautumiseksi ja sopeutumiseksi. Haemme korkeakouluharjoittelijaa syksyksi valmistelemaan seudullista selvitystä ja tietopakettia sopeutuvan kaupunkiseudun teemasta.

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on Tampellassa sijaitseva noin 10 hengen asiantuntijaorganisaatio, joka lisää kaupunkiseudun kuntien elinvoimaa seudullisella suunnittelulla.  Käytännössä huolehdimme Tampereen ja sen kehyskuntien välisestä sujuvasta yhteistyöstä maankäytön, asumisen ja liikenteen sekä hyvinvointipalvelujen sektorilla. Lisäksi teemme tulevaisuuden ennakointia ja seudullista ilmastotyötä.

Seudun kahdeksan kuntaa kuuluvat Hiilineutraalit kunnat -verkostoon (HINKU-verkosto), ja Tampereen kaupunkiseudun seututoimisto tukee kuntia ilmastotyössä. Seudullisen ilmastostrategian yksi viidestä pääteemasta on sopeutuva kaupunkiseutu.

Haemme korkeakouluharjoittelijaa tukemaan työtämme seudullisen nykytilaselvityksen ja tietopaketin laadinnassa kaupunkiseudun kunnille, asukkaille ja elinkeinoelämälle.

Korkeakouluharjoittelijan tehtävässä pääset mm.

  • valmistelemaan seututasoista nykytilaselvitystä varautumisen ja sopeutumisen osaamisesta ja toimenpiteistä kuntatasolla,
  • laatimaan asiantuntijoiden ohjauksessa seudullista tietopakettia, joka hyödyntää muiden kansallisten toimijoiden tietoaineistoja (esim. eri ministeriöiden selvitykset ja strategiat) varautumisesta ja sopeutumisesta,
  • tukemaan kahdeksan kunnan ilmastoyhteistyötä,
  • kehittämään omaa asiantuntemustasi ilmastonmuutoksen hillinnässä ja sopeutumisasioissa. 

Harjoittelijan tehtävässä katsomme eduksi ymmärryksen ilmastonmuutoksesta, ilmastopolitiikasta ja kuntien ilmastotyöstä. Lisäksi eduksi katsotaan osaaminen viestinnän suunnittelusta, viestintämateriaalien tuottamisesta ja kyselyiden toteuttamisesta. Arvostamme laadukasta kirjallista ilmaisua, koordinointikykyä, digitaalista työskentelytaitoa ja itsenäistä työskentelyotetta.

Työpaikan nimi: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä
Työaika: 36 h 15 min /viikko
Harjoittelun ajankohta: syys-marraskuu (3 kk)
Harjoittelijapalkka: 1252€ /kk
Kelpoisuusvaatimukset: ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelija, korkeakoulun myöntämä harjoittelutuki, sujuva suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Tarjoamme asiantuntevan ja monialaisen työyhteisön, nykyaikaiset työvälineet, joustavat etätyömahdollisuudet ja näköalapaikan ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen.

Lähetä hakemuksesi 7.5.2021 klo 23.59 mennessä sähköpostitse osoitteisiin antti.lippo@tampereenseutu.fi ja minna.lehrback@tampereenseutu.fi. Liitä hakemukseesi ansioluettelo ja linkki nauhoitettuun 2-4 minuutin videoon, jossa esittelet itsesi ja kerrot miksi juuri sinä olisit sopiva auttamaan meitä ilmastotyössämme.

Tehtävästä lisätietoja antaa:
Kehittämispäällikkö Antti Lippo, puh. 050 4630 732, soittoaika pe 30.4.2021 klo 12.00-16.00.

Antti Lippo

Kehittämispäällikkö

050 463 0732

antti.lippo@tampereenseutu.fi