Väestön ennakkotiedot 2021: Tampereen kaupunkiseutu kasvoi 5088 asukkaalla

Tampereen kaupunkiseudun vahva kasvu jatkui viime vuonna: seudun väestönkasvu oli vuonna 2021 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 5088 asukasta (1,28 %). Seudun jokainen kunta sai muuttovoittoa maan sisäisessä muuttoliikkeessä.

Tampereen kaupunkiseutu kasvoi vuonna 2021 vahvemmin kuin vuonna 2020. Ennakkotietojen mukainen 5088 asukkaan lisäys on ennätyksellinen, koska 2000-luvulla yli 5000 asukasmäärän lisäystä ei ole tapahtunut kuntaliitoksista johtuvia poikkeamia lukuun ottamatta.

”Jos vuoden 2021 ennakkotietoa vertaa vuoden 2020 virallisiin väestötietoihin, kasvua on viime vuonna tullut 881 asukasta enemmän kuin vuonna 2020. Vuoden 2021 ennakkoluku tosin tarkentuu vielä viralliseksi väestötiedoksi ja tällöin näemme, ylittyykö 5000 asukkaan määrä virallisesti”, kertoo paikkatietoasiantuntija Jussi Välimäki.

Pirkkalassa yli kahden prosentin kasvuvauhti

Erityisesti kehyskunnat ovat kasvaneet enemmän kuin vuonna 2020, joskin myös Tampereella kasvu on ollut hieman edellisvuotta suurempaa. Ennakkotietojen mukaan vuoden 2021 väestönkasvusta seudulla noin 65 % on sijoittunut Tampereelle ja 35 % kehyskuntiin.

Suhteellisesti eniten väkiluku on kasvanut Pirkkalassa (2,04 %) ja Vesilahdella (1,60 %).

Tampereen seudun väestönkasvu on perustunut vuonna 2021 suurimmaksi osaksi (63 %) maan sisäisessä muuttoliikkeessä saatuun muuttovoittoon, joka on ollut suurin väestön määrää kasvattava tekijä sekä Tampereella että kehyskunnissa.

Kaikki seudun kunnat saivat muuttovoittoa maan sisäisessä muuttoliikkeessä vuonna 2021. Myös muuten väestötappiota saaneella Orivedellä maan sisäinen muuttoliike on ollut positiivista (+17 asukasta).

”Tilastossa näkyvä Oriveden väestötappio johtuukin negatiivisesta luonnollisesta väestönkehityksestä (-53 asukasta), Jussi Välimäki avaa.

Luonnollinen väestönlisäys suurta Ylöjärvellä

Toiseksi suurin osatekijä seudun kasvussa on maahanmuutosta saatava muuttovoitto. Maahanmuutto keskittyy seudun sisällä Tampereelle.

Luonnollisen väestönlisäyksen rooli on ennakkotietojen mukaan vuonna 2021 ollut suuri erityisesti Ylöjärvellä.

”Luonnollisen väestönlisäyksen osatekijä selittää Ylöjärvellä 75 % (+132 asukasta) kunnan väestönkasvusta vuonna 2021. Myös Lempäälässä ja Pirkkalassa luonnollisen väestönlisäyksen rooli väestönkasvussa on muuta seutua merkittävämpi”, Jussi Välimäki kertoo.

Tampereen kaupunkiseutu kasvaa muita seutuja nopeammin

Neljän suurimman kaupunkiseudun vertailussa Tampereen kaupunkiseudun suhteellinen väestönkasvu (1,28 %) oli vuonna 2021 muita seutuja suurempaa.

Tampereen seudun sekä Oulun seudun väestömäärä kasvoi vuonna 2021 enemmän kuin vuonna 2020. Turun ja Helsingin seutujen kasvu oli vuonna 2021 edellisvuotta vähäisempää. Helsingin seutu kärsi vuonna 2021 maan sisäisessä muuttoliikkeessä muuttotappiota (3116 asukasta).

Kasvutavoitteet ylittyivät

Vuonna 2021 toteutunut kasvu ylittää Tampereen kaupunkiseudun asettaman tavoitteen. Seudun rakennesuunnitelmassa on varauduttu noin 4100 asukkaan keskimääriseen vuosikasvuun.

”Vahva kasvu on ilahduttavaa, mutta sen hidastumiseen tulevina vuosina on varauduttava. Luonnollinen väestönkasvu hidastuu ja myös muuttoliike muualta Suomesta vähenee. Maahanmuuton kasvu näyttää todennäköiseltä”, summaa seutujohtaja Päivi Nurminen.

Tarkastele Tampereen kaupunkiseudun väestökatsauksen tietoja:
Vaesto-ja-tyollisyyskatsaus-joulukuu-2021.pdf (tampereenseutu.fi)

Uutisen kuva: Visit Tampere / Laura Paronen

Lisätiedot:

Jussi Välimäki

Seututietopäällikkö

040 503 2554

jussi.valimaki@tampereenseutu.fi

Päivi Nurminen

Seutujohtaja

040 754 3692

paivi.nurminen@tampereenseutu.fi