Seudullisesta yhteistyöstä tukea kuntien pysäköinnin kehittämiseen

Pysäköinnin järjestäminen kunnan keskustassa on usein kompromissi asukkaiden, rakentajien ja kaupunkikehittäjien toiveiden sekä nykytilan ja tulevaisuuden tarpeiden välillä. Tampereen kaupunkiseudun tuore selvitys sisältää seudulliset pysäköinnin kehittämistä ohjaavat tavoitteet ja suositukset, jotka tukevat seudun kehittämistä kestävällä tavalla.

Nyt toteutetun selvityksen lähtökohtana toimivat vuonna 2019 seudulla hyväksytyt kaupunkiseudun pysäköintiperiaatteet ja niiden toimeenpano-ohjelma. Työn tavoitteena on edistää seudun kestävyyttä, kilpailukykyä ja hyvinvointia pysäköintiä koskevien suositusten avulla.

Lisäksi selvityksellä tahdotaan kirkastaa kokonaiskuvaa pysäköintiratkaisujen merkityksestä ja rohkaista kuntia tulevaisuuden kannalta kestäviin ratkaisuihin pysäköinnin kehittämisessä.

”Pysäköintiin liittyvillä ratkaisuilla on iso rooli siinä, miten keskustoja voidaan kehittää, miten niitä käytetään ja miten kestävillä kulkutavoilla liikkumista edistetään. Nämä ovat ratkaisevia kysymyksiä, kun puhutaan kasvavan seudun keskustojen kehittämisestä. Pysäköinti on siis huomattavasti monimutkaisempi ja merkittävämpi asia kuin viivoilla rajattua aluetta katsoessa ensimmäisenä tulee ajatelleeksi”, liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Touru sanoo.

10 autopaikkaa vai pieni leikkipuisto?

Selvityksen keskeiset tulokset ovat seudun eri vyöhykkeille määritellyt pysäköintiä koskevat tavoitetasot ja suositukset, jotka ohjaavat kuntien omien pysäköintilinjausten laatimista sekä edistävät niiden toteutusta. Vyöhyketarkasteluissa nostetaan esiin asukkaiden liikkumiseen ja pysäköintitarpeisiin sekä hyvään kaupunkirakenteeseen vaikuttavia tekijöitä ja tarpeita, joita on tärkeä huomioida luonteeltaan erilaista kaupunkirakennetta suunnitellessa. Esimerkiksi lähijunan tai raitiotien varaan kehittyvillä alueilla tarve pysäköinnin miettimiseen kokonaisuutena on ilmeinen.

”Tiivis kaupunkirakenne yhdistettynä joukkoliikenteen hyvään palveluun sekä kävellen ja pyörällä saavutettaville palveluille on lähtökohta hyvälle ja kestävälle kaupunkiympäristölle. Autoliikennettä seudulla tarvitaan, mutta keskustoissa vähemmän. Keskustojen maa on arvokasta, ja se korostaa tarvetta pysäköinnin suunnitteluun”, muistuttaa Tapani Touru.

”Autopaikka tarvitsee tilaa pysäköintialueiden ajoväylät huomioiden keskimäärin 25 m². Jos alueelle sijoitetaan esimerkiksi 10 autopaikkaa vähemmän, se mahdollistaa 250 m² alaa muille toiminnoille. Siihen tilaan mahtuu jo esimerkiksi pieni leikkipuisto. Pysäköinnin rakentaminen esimerkiksi maan alle on kallista. Onkin tärkeä miettiä, mihin kaupunkitilaa ja rahaa halutaan käyttää.”

Seutuhallitus päätti kokouksessaan 26.1.2022 hyväksyä seudullisten periaatteiden toimeenpanoa koskevan loppuraportin ja lähettää seudulliset periaatteet Tampereen kaupunkiseudun jäsenkuntiin hyödynnettäviksi.

Tutustu raporttiin:
s-8-Tampeen-kaupunkiseudun-pysakointiperiaatteet_raportti.pdf (tampereenseutu.fi)

Lisätiedot:

Tapani Touru

Liikennejärjestelmäpäällikkö

040 503 4237

tapani.touru@tampereenseutu.fi

Päivi Nurminen

Seutujohtaja

040 754 3692

paivi.nurminen@tampereenseutu.fi