Suuri seutukeskustelu alkaa – Tampereen seudun asukkaita kutsutaan keskustelemaan liikenteestä

Tampereen kaupunkiseudulla alkaa helmikuussa suuri seutukeskustelu, jonka teemana on liikenne. Huhtikuulle asti kestävässä keskustelussa seudun asukkaat pääsevät kertomaan omasta liikkumisestaan ja siihen vaikuttavista asioista. Keskustelua käydään pienryhmissä etätilaisuuksina ja kirjoitettuna verkkokeskusteluna. Asukkaiden kokemuksista tehdään yhteenveto, jota käytetään seudun liikennejärjestelmän suunnittelussa.

Tampereen kaupunkiseutu muodostuu Tampereesta ja seitsemästä kunnasta sen ympärillä: Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi. Alueella asuu noin 400 000 henkeä. Kunnat kehittävät yhdessä seudun liikennejärjestelmää.   

– Tätä kehittämistä tehdään pitkälti tilasto- ja asiantuntijatiedon pohjalta. Tarvitsemme kuitenkin sen lisäksi laadullista asukaskokemustietoa, niin että voimme suunnitella ja tehdä seudulle entistä parempaa liikennejärjestelmää, joka on samalla kestävän kehityksen mukaista, kertoo seutujohtaja Päivi Nurminen.  

– Nyt aloitamme suuren seutukeskustelun, joka auttaa meitä ymmärtämään seudun asukkaiden arkea. Tampereen kaupunkiseutu on laaja alue, ja vaikka kaupungin keskustassa sujuu kulkeminen kävellen, pyöräillen tai julkisilla liikennevälineillä, on tilanne aivan toisenlainen seudun reuna-alueilla. Keskusteluissa saamme ymmärrystä liikkumisesta erilaisilla alueilla ja erilaisissa tilanteissa sekä siitä, millaiset liikenteen päästöjen pienenemiseen tähtäävät muutokset ovat mahdollisia, Nurminen toteaa. 

Asukkailta arvokasta kokemustietoa

Suuri seutukeskustelu on kaksivaiheinen. Helmi-maaliskuussa käydään keskustelua pienryhmissä ja huhtikuussa keskustelu siirtyy kirjoitetuksi verkkokeskusteluksi.  

– Kutsumme seudun asukkaita mukaan tähän keskusteluun. Osa saa kutsun kotiin tulevalla kirjeellä mutta mukaan voi ilmoittautua, vaikkei suoraa kutsua olisi tullut. Jokainen on tervetullut mukaan, projektipäällikkö Johanna Kurela sanoo.

Mukaan voi ilmoittautua alla olevan linkin kautta 31.1.2022 mennessä:
Ilmoittaudu suureen seutukeskusteluun

Pienryhmäkeskusteluissa on 6–10 osallistujaa kerrallaan. Ne toteutetaan etätilaisuutena verkossa Teams-alustalla. 

– Etäosallistuminen mahdollistaa sen, että saadaan samaan keskusteluun mukaan osallistujia eri puolilta seutua. Osallistuminen on mukavaa ja helppoa, kun ei tarvitse lähteä kotoa. Se on turvallistakin näin pandemia-aikana, Johanna Kurela sanoo. 

Keskustelu auttaa ymmärtämään, millaiset asiat vaikuttavat erilaisissa elämäntilanteissa olevien ja erilaisilla alueilla asuvien ihmisten arjen liikkumiseen. 

– Jokaisen kokemukset ovat yhtä arvokkaita ja tärkeää tietoa, projektipäällikkö Kurela toteaa. 

Kaikki suureen seutukeskusteluun osallistuvat sitoutuvat toisia kunnioittavaan keskusteluun. Keskusteluissa ei väitellä, kiistellä eikä etsitä yksimielisyyttä tai ratkaisua mihinkään kysymykseen. Jokainen saa tasapuolisesti äänensä kuuluviin. 

Tuloksia hyödynnetään liikennejärjestelmän suunnittelussa  

Huhtikuussa alkaa suuren seutukeskustelun toinen vaihe eli kirjoitettu keskustelu samasta aiheesta. Kaikki voivat seurata tätä keskustelua ja halutessaan osallistua siihen. Kirjoitettu keskustelu on avoinna parin viikon ajan.  

– Keskustelujen lopuksi niistä tehdään yhteenveto, joka tulee kaikkien nähtäville. Siitä tulee seudun liikennesuunnittelijoille ainutlaatuinen tietolähde, joka vaikuttaa tulevaisuuden suunnitelmiin. Kooste keskusteluista viedään myös seudun kunnanjohtajien ja seutuhallituksen tietoon, seutujohtaja Päivi Nurminen sanoo. 

Suuren seutukeskustelun järjestävät Tampereen kaupunki ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä osana Tampereen kaupunkiseudun digitaalinen kansalaispaneeli -hanketta. Hanke on saanut rahoitusta valtiovarainministeriöltä. 

Lisätiedot:

Päivi Nurminen

Seutujohtaja

040 754 3692

paivi.nurminen@tampereenseutu.fi

Tampereen kaupunki
Projektipäällikkö Johanna Kurela 
p. 040 849 3614
johanna.kurela@tampere.fi

tampere.fi/kansalaispaneeli 
tampereenseutu.fi/kansalaispaneeli 

Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo