Tulevaisuustoimisto etsii projektitutkijaa!

Tampereen kaupunkiseudun tulevaisuustoimisto hakee projektitutkijaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 15.8.2022-14.8.2023. Tutkija työskentelee seudullisessa alueellisen eriytymisen ja koulusegregaation ehkäisemiseen pureutuvassa hankkeessa yhdessä seudun asiantuntijoiden kanssa.

Etsimämme tutkija sijoittuu hankkeeseen, jossa rakennetaan tiedolla johtamisen välinettä, opinpolkuindeksiä. Menetelmä auttaa kuntia ennakoivan työn suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Projektitutkijan tehtävänä on rakentaa ensimmäinen malli seudullisesta opinpolkuindeksistä, joka kulkee aiemmin kehitetyn hyvinvointi-indeksin rinnalla. Opinpolkuindeksin mallintamiseksi kerätään tietoa kunnilta, hyödynnetään kansallisia tietoaineistoja, yhdistetään näitä datoja, analysoidaan tietoa ja laaditaan lopuksi tutkimusraportti. Työtä ohjaa tieteellinen ohjausryhmä. Kaupunkiseudun asiantuntijat auttavat erityisesti aineistojen hankinnassa ja hyvinvointi-indeksiin kytkeytyvien paikkatietoperusteisten mallinnusten laatimisessa.

Odotamme hakijalta ylempää korkeakoulututkintoa ja aiempaa kokemusta yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta, rekisteriaineistojen käsittelystä, analysoinnista ja tulkinnasta. Eduksi luetaan paikkatietomenetelmien tuntemus ja kokemus tieteellisestä julkaisemisesta.

Lähetä hakemus palkkatoiveineen 25.5.2022 mennessä osoitteeseen: kirjaamo@tampereenseutu.fi

  • Tehtävä: Projektitutkija
  • Työn kesto: Määräaikainen, 15.8.2022-14.8.2023
  • Työn sijainti: Tampere, osittainen etätyömahdollisuus
  • Palkkaus: Sopimuksen mukaan

Lisätietoja tehtävästä antavat:

Merja Nordling

Hyvinvointipäällikkö

040 588 1902

merja.nordling@tampereenseutu.fi

Kaisu Kuusela

Seutusuunnittelupäällikkö

040 579 3396

kaisu.kuusela@tampereenseutu.fi