Seudullinen toimintatapa Osake vahvistaa kasvatus- ja opetushenkilöstön osaamista

Osaamisen kehittämispalvelu Osake on vahvistanut Tampereen kaupunkiseudun kuntien kasvatus- ja opetusalan henkilöstön ammattitaitoa jo lähes kuuden vuoden ajan. Resurssien yhdistämisen kautta Osake voi tarjota seudulle laajemman osaamisen kehittämisen palveluiden tarjonnan kuin yksittäisen kunnan olisi mahdollista järjestää.

Osake on Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle suunnattu osaamisen kehittämispalvelu, jota kaupunkiseudun kunnat tuottavat yhdessä. Osaketta hallinnoi Lempäälän kunta, joka tarjoaa käyttöön esimerkiksi taloushallinnon järjestelmät ja tilat. Osakkeen palvelukokonaisuudesta vastaa palvelupäällikkö, jonka tukena toimii hankkeissa työskentelevä henkilöstö.

Osakkeen tehtävä on tuottaa erilaisia osaamisen kehittämisen palveluita kuten koulutuksia, selvityksiä, kehittämishankkeita ja digitaalisia oppimateriaaleja. Työ pohjautuu kuntien ohjausmalliin, jolla varmistetaan, että palvelut vastaavat strategioihin sekä ajankohtaisiin tarpeisiin. Vastaavanlaista kuntien itsensä tuottamaa toimintamallia osaamisen kehittämiseen ei Suomesta löydy.

Osake-toimintatapa näkyy palveluiden laadussa

Osake koetaan kunnissa yhdeksi parhaista sivistyspalveluiden saralla käynnistyneistä seutuyhteistyön tuotteista, mutta toimintaa ei ole aiemmin arvioitu ulkopuolisen arvioijan taholta. Tästä syystä Osake-toiminnasta teetettiin arviointiselvitys huhtikuussa 2022. Arvioinnin toteutti MDI Aluekehittämisen konsulttitoimisto, ja arviointiraportti hyväksyttiin seudun kuntajohtajien kokouksessa 22.4.2022.

Arvioinnin mukaan näkemykset Osake-toiminnan hyödyistä ja vaikutuksista ovat hyvin yhteneväiset. Hyötyjä ja vaikutuksia on tunnistettavissa sekä yksilö- ja kuntatasolla että seututasolla.

”Selvityksen mukaan selkein hyöty syntyy osaamisen kehittymisestä, osaamistason noususta sekä henkilöstön hyvinvoinnin edistämisestä, mikä näkyy laatuna kasvatus- ja opetuspalveluissa. Resurssien yhdistämisen kautta osaamisen kehittämisen palveluiden tarjonta on laajempaa, monipuolisempaa ja laadukkaampaa kuin kuntien olisi yksin mahdollista järjestää”, kertoo Osakkeen palvelupäällikkö Katariina Ratia.

Taloudellisesti merkittävimmät vaikutukset tulevat yhteisesti tuotettujen palveluiden kautta syntyvistä resurssisäästöistä sekä Osakkeen työn kautta alueelle kanavoituvasta hankerahoituksesta.

Tahto jatkaa toimintaa on vahva kaikissa kunnissa

Pitkällä aikajänteellä Osakkeen toiminnan keskeisimmäksi lisäarvoksi katsottiin hyvien käytäntöjen jakaminen, yhteiskehittäminen, verkostoituminen sekä seutuyhteistyö ja seudun brändin rakentaminen. Osake toimii yhteisenä sivistyspalvelujen kehittämisresurssina, ja on lisännyt osaamisen kehittämisen ja hanketoiminnan suunnitelmallisuutta seudulla.

”Osake on alusta seudullisen yhteistyön ja kuntien välisen luottamuksen vahvistumiselle, hyvien käytäntöjen jakamiselle ja haasteiden ratkomiselle yhdessä”, Katariina Ratia kuvaa.

Keskeisinä kehittämistarpeina seudun kunnat näkivät Osakkeen roolin ja tehtävien kirkastamisen pitkällä tähtäimellä, nykyisen vastuukuntaan perustuvan järjestämismallin tarkistamisen sekä toiminnan hienosäädön muun muassa resurssien kohdentamisessa.

Kokonaisuudessaan ulkoinen arviointi toi esiin, että edellytykset Osakkeen toiminnan jatkolle ovat vahvat.

”Toimintaa arvostetaan ja tahtotila osallistua jatkossakin Osakkeen toimintaan on vahva kaikissa seudun kunnissa. Osake luo rakenteen yhteistyölle ja keskustelulle Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja opetusalalla niin strategisella kuin operatiivisella tasolla”, Katariina Ratia summaa.

Tutustu Tampereen seudun Osakkeeseen: Eeventti

Lisätietoa:

Katariina Ratia
Palvelupäällikkö, Tampereen seudun Osake
katariina.ratia@lempaala.fi / 044 431 4213

Osake on vuonna 2016 perustettu Tampereen seudun kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle suunnattu osaamisen kehittämispalvelu. Se tarjoaa helposti saavutettavia ja monipuolisia koulutuksia, tapahtumia ja tukea. Toiminta on suunnattu varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen koko henkilöstölle. Osakkeen rahoituksessa ovat mukana Tampereen kaupunkiseudun kunnat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi.

Kuvassa vasemmalta Osakkeen palvelupäällikkö Katariina Ratia, projektikoordinaattori Liisa Hietamaa ja projektikoordinaattori Susanna Kettunen.