Tampereen seudun työikäiset viettävät suurimman osan valveillaoloajastaan istuen tai maaten

Tampereen kaupunkiseudun kahdeksan kuntaa osallistuivat vuosien 2021–2022 aikana toteutettuun KunnonKartta-tutkimukseen. Tutkimus kuvaa työikäisten liikkumista ja paikallaanoloa 20–69-vuotiaiden osalta.

KunnonKartta-tutkimuksen raportista selviää, että Tampereen kaupunkiseudun työikäisten liikkumisesta suurin osa on teholtaan kevyttä ja rasittavaa liikkumista kertyi vain muutamia minuutteja päivässä. Suurin osa valveillaoloajasta vietetään istuen tai maaten.

Seudun kuntien väliltä löytyy suurempia eroja sukupuolten välillä erityisesti paikallaanolon ja askelten määrissä.

”Erot parempien ja heikompien askeltulosten välillä voidaan mitata tuhansissa askeleissa, ja näillä eroilla on merkitystä terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Myös kuntotestien tuloksissa ja työikäisen väestön veriarvoissa oli jonkin verran vaihtelua”, kertoo Tampereen kaupunkiseudun kehittämispäällikkö Satu Kankkonen.

Vähiten seudulla liikkuvat toisen asteen opiskelijat

Vuosi sitten Tampereen kaupunkiseudulla toteutettiin koulumatka- ja liikkumiskysely. Sen tulosten mukaan toisen asteen opiskelijat ovat seudulla vähiten liikkuva ryhmä.

”Jos ei keskitytä vain työikäisiin, vaan katsotaan isompaa kuvaa, huolestuttavaa on se, että askelten määrä alkaa vähenemään jo yläkouluiässä. Kaupunkiseudulla lukiota käyvä nuori liikkuu tutkimusten mukaan vähemmän kuin työuransa ehtoopuolella oleva yli 60-vuotias”, Satu Kankkonen summaa.

”Muutoksen täytyy lähteä opiskelijoista itsestään, mutta kunnat ja oppilaitokset voivat tukea nuoria liikkeellelähdössä monin eri keinoin”, Kankkonen lisää.

Tampereen kaupunkiseudun kunnat kannustavat kaikkia asukkaitaan arkiliikuntaan. Seudun väestöä halutaan rohkaista kulkemaan työ-, opiskelu- ja harrastusmatkat kävellen tai pyörällä sekä hyödyntämään yksin ja yhdessä muiden kanssa lähiliikuntapaikkoja, kuten metsiä, puistoja ja kenttiä.

Seutuliike-ohjelma etsii keinoja arkiliikunnan lisäämiseen

KunnonKartta-tutkimuksen laati UKK-instituutti, jonka kanssa Tampereen kaupunkiseutu on tehnyt yhteistyötä jo useamman vuoden ajan. Tutkimusraportista saa tietoa työikäisten kestävyys- ja lihaskunnosta, paikallaanolosta, fyysisestä aktiivisuudesta ja unesta.

KunnonKartta-tutkimukseen osallistuminen on osa Tampereen kaupunkiseudun Seutuliike-ohjelman toimeenpanoa, jonka avulla haetaan keinoja arkiliikunnan edistämiseen väestötasolla.

Tampereen kaupunkiseutuun kuuluvat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi.

Tutustu KunnonKartta-tutkimuksen raporttiin.

Tutustu Koulumatka- ja liikkumiskyselyyn.

Lisätiedot:

Merja Nordling

Hyvinvointipäällikkö

040 588 1902

merja.nordling@tampereenseutu.fi

Tapani Touru

Liikennejärjestelmäpäällikkö

040 503 4237

tapani.touru@tampereenseutu.fi

Uutisen kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo