Haemme korkeakouluharjoittelijaa ilmasto- ja ennakointityöhön

Korkeakouluharjoittelija – tule Tampereen kaupunkiseudulle ennakoimaan tulevaisuutta ja rakentamaan kestävän siirtymän toimintaohjelmaa.

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on Tampereen keskustassa sijaitseva noin 10 hengen asiantuntijaorganisaatio, joka lisää kaupunkiseudun kuntien elinvoimaa seudullisella suunnittelulla.  Käytännössä huolehdimme Tampereen ja sen kehyskuntien välisestä sujuvasta yhteistyöstä maankäytön, asumisen ja liikenteen sekä sivistyspalvelujen sektorilla. Lisäksi teemme tulevaisuuden ennakointia ja seudullista ilmasto- ja kestävyystyötä.

Seudun kahdeksan kuntaa kuuluvat Hiilineutraalit kunnat -verkostoon (HINKU-verkosto) ja Tampereen kaupunkiseudun seututoimisto tukee kuntia ilmastotyössä. Seudun ensimmäinen ilmastostrategia laadittiin 2010. Päivitämme vuoden 2023 aikana seudullisen ilmastostrategian ja Hinku-toimenpideohjelman. Tavoitteena on laajentaa fokusta ilmastonmuutoksen hillinnästä mm. sopeutumiseen, kiertotalouteen ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen.

Haemme korkeakouluharjoittelijaa kesäksi tukemaan kestävän tulevaisuussiirtymän valmistelussa ja osallistumaan näköalapaikalla kaupunkiseudun monipuolisiin suunnittelu- ja kehitystehtäviin.

Korkeakouluharjoittelijan tehtävässä pääset mm.
• uudistamaan seudun ilmasto- ja kestävyysohjelmaa ja osallistumaan mm. kiertotaloustoimenpiteiden suunnitteluun,
• valmistelemaan seudullista kuntakyselyä ilmasto- ja kestävyystyöstä,
• osallistumaan seudun ennakointityöhön ja mm. tulevaisuuden muutosilmiöitä kartoittavan kyselyn toteutukseen,
• kokoamaan ja analysoimaan seudullisia kasvihuonekaasupäästöihin ja hiilinieluihin liittyviä tilastotietoja ja verkostoitumaan tilastoja ylläpitävien sidosryhmien kanssa,
• kehittämään omaa asiantuntemustasi kaupunkiseudun tulevaisuuslähtöisessä strategia- ja suunnittelutyössä.

Harjoittelijan tehtävässä katsotaan eduksi osaaminen tilastoanalyysistä, infografiikasta ja kyselyiden toteuttamisesta. Lisäksi eduksi katsotaan ymmärrys kestävästä kehityksestä, ilmastopolitiikasta ja ennakoinnista tai tulevaisuuden tutkimuksesta. Arvostamme huolellista työskentelyä numeroiden kanssa, laadukasta visuaalista ilmaisua PowerPoint-ohjelman avulla ja itsenäistä työskentelyotetta.

Työpaikan nimi: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä
Työaika: 36 h 15 min / viikko
Harjoittelun ajankohta: touko-elokuu (3 kk, heinäkuun lomailemme)
Harjoittelijapalkka: yliopiston harjoittelupaikan mukainen palkka (1331 EUR/kk)
Kelpoisuusvaatimukset: ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelija, korkeakoulun myöntämä harjoittelutuki, sujuva suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Tarjoamme asiantuntevan ja monialaisen työyhteisön, nykyaikaiset työvälineet ja näköalapaikan tulevaisuuden kestävän kaupunkiseudun rakentamiseen. Toimistomme sijaitsee Tampereen keskustassa. Työskentelemme joustavasti toimistolla (min. kahtena päivänä viikossa) ja etänä.

Hae harjoittelupaikkaa lähettämällä hakemus (ks. ohjeet alla) ja CV osoitteisiin antti.lippo@tampereenseutu.fi ja kirjaamo@tampereenseutu.fi. Voit liittää sähköpostiin otteita työnäytteistäsi, joiden koet olevan relevantteja harjoittelun sisältöjen kannalta. Voit halutessasi liittää hakemukseesi myös linkin max. 3 minuutin videoon, jossa kerrot vapaamuotoisesti itsestäsi.

Hakemus liitteineen tulee lähettää viimeistään pe 3.3.2023 klo 23.59 mennessä.

Kerro hakemuksessasi ainakin näistä asioista:
– Miksi haluat meille harjoitteluun tähän tehtävään? (max. 100 sanaa)
– Miksi olisit meille sopiva harjoittelija? (max. 100 sanaa)
– Mitä Tampereen kaupunkiseutu -organisaatio mielestäsi tekee? (max. 100 sanaa)
– Opintojen aloittamisvuosi ja arvioitu valmistumisvuosi.
– Onko käytössäsi korkeakoulun myöntämä harjoittelutuki.

Tehtävästä lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Antti Lippo, puh. 050 4630 732, soittoaika ma 20.2.2023 klo 9:00–15:00.

Antti Lippo

Kehittämispäällikkö

050 463 0732

antti.lippo@tampereenseutu.fi

Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo