Kolmannes Tampereen seudulla tehdyistä matkoista 2021 liittyi vapaa-aikaan

Tampereen kaupunkiseudun asukkaat tekivät vuonna 2021 vuorokaudessa yhteensä 938 000 matkaa. Koronapandemian takia matkojen määrät vähenivät ja niiden pituudet lyhenivät seudulla. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Valtakunnallisesta henkilöliikennetutkimuksesta.

Vuoden 2021 aikana Tampereen kaupunkiseudun asukas teki vuorokaudessa keskimäärin 2,5 matkaa. Keskivertoasukas liikkui kotimaanmatkoillaan vuorokauden aikana 36 kilometriä ja käytti tähän aikaa 1 tunnin ja 11 minuuttia.

Koronapandemian vaikutukset liikkumiseen näkyvät vuoden 2021 matkojen määrissä ja pituuksissa selvästi. Edellisessä, vuoden 2016 tutkimuksessa Tampereen seudun asukkaat tekivät keskimäärin vuorokaudessa 3,1 matkaa. Tuolloin keskivertoasukas liikkui vuorokaudessa kotimaanmatkoillaan 40 kilometriä ja käytti tähän aikaa 1 tunnin ja 17 minuuttia.

Vuonna 2021 koko Suomen asukkaat tekivät keskimäärin 2,3 matkaa vuorokaudessa ja liikkuivat näillä matkoilla 34 kilometriä. Kulkutapaosuudet ja matkojen keskipituudet vaihtelivat seudun maankäytöstä ja liikennejärjestelmästä riippuen. Harvempaan asutuilla alueilla liikutaan määrällisesti vähemmän, mutta huomattavasti pidempiä matkoja.

Joukkoliikennettä suosivat työikäiset naiset

Kestävien liikkumismuotojen eli kävelyn, pyöräliikenteen ja joukkoliikenteen kulkutapaosuus oli Tampereen kaupunkiseudulla 42 %. Kestäviä liikkumismuotoja käytetään Tampereen kaupunkiseudulla eniten lyhyillä matkoilla, kun taas henkilöautoa käytetään eniten keskipitkillä matkoilla. 41 % seudun matkoista tehdään henkilöauton kuljettajana ja 14 % matkustajana.

Joukkoliikennettä käytettiin eniten 3–20 kilometrin ja yli 100 kilometrin pituisilla matkoilla. Tampereen kaupunkiseudulla joukkoliikenteen käyttäjät painottuivat työikäisiin naisiin.

Vuodessa Tampereen kaupunkiseudulla asuva teki kävellen keskimäärin 234 matkaa, josta kertyi yhteensä 424 kilometriä. Naiset kävelivät useammin kuin miehet. Pyörällä seudun asukas teki vuodessa keskimäärin 66 matkaa ja ajoi 247 kilometriä. Naiset ja miehet tekivät pyörämatkoja lähes saman verran.

Pandemia-aika vaikeuttaa tulosten tulkintaa

Vuonna 2021 kolmasosa (32 %) Tampereen seudun asukkaiden matkoista liittyi vapaa-aikaan. Vapaa-ajan matkojen osuus oli kasvanut jo ennen koronapandemiaa ja kasvoi jälleen vuoden 2021 tutkimuksessa. Työhön liittyviä matkoja oli vuonna 2021 yhteensä 18 % matkoista.

Pandemian vaikutus tekee tutkimustulosten tulkinnasta kuitenkin hankalaa.

”Koronavuosi 2021 oli poikkeuksellinen ajankohta ihmisten elämässä, joten emme voi vetää tutkimuksesta suoraan johtopäätöksiä siitä, miten ihmisten liikkumistottumukset ovat kehittyneet. Jäämme odottamaan jatkotutkimuksia, joiden pohjalta voimme päätellä mitkä muutokset ihmisten liikkumistottumuksissa ovat pysyviä”, toteaa liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Touru Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymästä.

Tiedot perustuvat Traficomin vuonna 2021 toteuttaman Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen aineistoon. Tutkimukseen osallistui 2 859 Tampereen kaupunkiseudun asukasta. Lähde: www.hlt.fi

Lisätiedot:

Tapani Touru

Liikennejärjestelmäpäällikkö

040 503 4237

tapani.touru@tampereenseutu.fi