Rakennesuunnitelman 2040+ luonnos kuvaa seudun kehityssuuntaa kolmella teemakartalla

Rakennesuunnitelman 2040+ luonnos hyväksyttiin seutuhallituksessa 31.5.2023 ja päätettiin lähettää lausunnoille. Rakennesuunnitelmassa 2040+ kuvataan seudun tulevaisuuden ratkaisuja kolmella kartalla, jotka on nimetty teemoilla Arki, Rakenne sekä Elinkeinot ja yhteydet.

Tampereen kaupunkiseudun seutuhallitus hyväksyi kokouksessaan 31.5.2023 rakennesuunnitelman päivityksen luonnoksen ja päätti lähettää sen lausunnoille kaupunkiseudun kuntien valtuustoihin sekä sidosryhmille. Tampereen kaupunkiseutuun kuuluvat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi.

”Kaupunkiseudun rakennesuunnitelmalla on useita tehtäviä. Se on kuntien yhteinen viesti asukkaille, yrityksille, sijoittajille ja valtiolle siitä, millaista kaupunkiseutua haluamme rakentaa”, summaa seutujohtaja Päivi Nurminen.

Painotus asumisen laatuun ja kestävään liikkumiseen

Kuntien yhteiset rakennesuunnitelmat ovat vuodesta 2010 vahvistaneet seudun elinvoimaa kuvaamalla seudullisesti merkittäviä ratkaisuja ja yhteistyön tarpeita. Edelliset rakennesuunnitelmat ovat toteutuneet hyvin väestön kasvun, asuntotuotannon määrän ja vahvan joukkoliikenteen osalta. Ne ovat siirtyneet kuntien kaavoihin ja kaupunkiseudulla on myös vahva maakuntakaava, mikä on työn lähtökohta.

”Jatkamme aiemmin sovitulla pohjalla seudun kestävyyttä ja rakenteen eheyttä vaalien. Jatkossa vahvempaa yhteistyötä tarvitaan elinkeinoelämän maankäytön sekä asumisen ja asuinympäristöjen laadun suhteen. Myös kestävän liikkumisen eteen tulee tehdä vielä paljon työtä”, Päivi Nurminen sanoo.

Lisäksi päivityksessä on huomioitu nousevina teemoina luontoekosysteemi, asuinalueiden eriytyminen ja uusi teollisuus. Myös seutustrategia Vehreä metropolimme 2040 on vaikuttanut päivitykseen.

Ratkaisut kolmella teemakartalla

Rakennesuunnitelman 2040+ tavoitteet edistävät kestävää ekologista, sosiaalista ja taloudellista kehitystä.

Kaupunkiseudulla on vuonna 2040 vähintään 480 000 asukasta, mikä on noin 70 000 asukasta nykyistä enemmän. Uusia asuntoja rakennetaan noin 47 000, joista kohtuuhintaisia on 25 %. Kasvu jakautuu Tampereen ja kehyskuntien kesken tasapainoisesti aiempia jakosuhteita kunnioittaen. Raideliikenne ja vahva bussiliikenne lisääntyvät. Kasvun toteutuminen vaatii toimia mm. maahanmuuton ja syntyvyyden lisäämiseksi.

Rakennesuunnitelman 2040+ sisältämiä ratkaisuja kuvataan kolmella teemakartalla: Arki, Rakenne sekä Elinkeinot ja yhteydet. Ne korostavat seudullisia teemoja, jotka kaipaavat erityistä huomiota.

Arjen kartta esittää seudullisesti merkittävät keskukset, kestävän liikkumisen, palvelujen sijoittumisen ja seudun sinivihreän verkoston. Rakenteen kartta kuvaa kasvun kohdentumisen, asuinalueiden eriytymisen ehkäisyn sekä vahvan joukkoliikenteen vyöhykkeen. Elinkeinot ja yhteydet -kartalla tarkastellaan seudullisesti merkittävät yritysalueet, työpaikkakeskittymät sekä kansalliset ja kansainväliset liikenneyhteydet.

Päivitykseen ovat osallistuneet asiantuntijavalmistelun ja poliittisen ohjauksen lisäksi seudun asukkaat ja elinkeinoelämän asiantuntijat.

Tutustu:

Lisätiedot:

Päivi Nurminen

Seutujohtaja

040 754 3692

paivi.nurminen@tampereenseutu.fi

Kaisu Kuusela

Seutusuunnittelupäällikkö

040 579 3396

kaisu.kuusela@tampereenseutu.fi

Tapani Touru

Liikennejärjestelmäpäällikkö

040 503 4237

tapani.touru@tampereenseutu.fi