Tampereen seutu sai uuden kestävän siirtymän viitekehyksen ilmasto- ja kestävyystyöhön

Tampereen kaupunkiseudun kestävän siirtymän viitekehys tukee kuntien ilmasto- ja kestävyystyötä. Se sisältää olennaisimmat ilmasto- ja kestävyyshaasteet ja niiden huomioimisen kaupunkiseudun ja kuntien suunnittelussa.

Tampereen kaupunkiseudulla on laadittu seudullinen ilmastostrategia vuonna 2010. Myöhemmin kaikki kaupunkiseudun kunnat liittyivät Hiilineutraalit kunnat eli Hinku-verkostoon. Hinku-verkoston kunnat ovat sitoutuneet 80 prosentin päästövähennystavoitteeseen vuoteen 2030 mennessä.

Ilmastostrategian pohjalta kaupunkiseudulle on nyt laadittu Kestävän siirtymän viitekehys. Viitekehyksen avulla tarkastellaan kestävyyttä ilmastotyötä laajemmin – ekologisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Viitekehyksen valmistelussa on huomioitu kansallisia, EU:n ja YK:n kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita.

Seutuhallitus hyväksyi Kestävän siirtymän viitekehyksen ja sen johtamis- ja seurantamallin kokouksessaan 6.3.2024.

Viisi vaikuttavuusperiaatetta

Kestävän siirtymän viitekehys tukee kuntien kestävyystyötä kokonaisvastuullisesti ja tarjoaa suuntaa myös seututasoisiin ratkaisuihin. Viitekehyksen avulla kunnat voivat muun muassa suunnitella omia Hinku-tiekarttojaan, huomioida kestävyysnäkökulmia strategiatyössään tai hyödyntää niitä kaupunkisuunnittelussaan.

Viitekehys muodostuu viidestä vaikuttavuusperiaatteesta:

1. Hiilineutraali ja sopeutuva kaupunkiseutu
2. Monimuotoinen luonto
3. Resurssiviisas luonnonvarojen käyttö
4. Kuntatalous muutosvoimana
5. Hyvinvoivat asukkaat.

Seurantaraportti neljän vuoden välein

Viitekehyksen myötä kestävän siirtymän seudullinen johtaminen ja seuranta selkiytyy ja kytkeytyy paremmin kaupunkiseudun strategiseen suunnitteluun. Neljän vuoden välein laadittavassa seurantaraportissa kuvataan viiteen periaatteeseen kytkeytyvien ilmasto- ja kestävyysmittarien kehityssuunta kaupunkiseudulla. Raporttia hyödynnetään mm. seutustrategian valmistelussa. Se on myös vapaasti kuntien ja sidosryhmien käytettävissä. Ensimmäinen lähtötilaraportti valmistellaan vuonna 2025.

Lisäksi kaupunkiseudulla tehdään vuosittain kuntien kasvihuonekaasupäästöjä koskeva seurantaraportti Suomen ympäristökeskuksen päästötietojen pohjalta.

Lisätiedot:

Antti Lippo

Kehittämispäällikkö

050 463 0732

antti.lippo@tampereenseutu.fi

Uutisen kuva: Mikko Ovaska