Kohtuuhintaiselle asuntotuotannolle on tarjolla käynnistysavustusta

Tampereen kaupunkiseudun MAL-sopimus tuo uuden tukimuodon kohtuuhintaisen asuntotuotannon edistämiseen. Tavoitteena on kohdentaa 25 % asuntotuotannosta pienituloisille.

Käynnistysavustus koskee vuokra- tai asumisoikeusasuntojen tuotantoa, joka on ARA:n 40-vuotisen korkotuen piirissä. Avustus ei koske erityisryhmille kohdennettua asuntotuotantoa. Rakennuttajat voivat hakea kohtuuhintaisen asuntotuotannon käynnistysavustusta vuoden 2020 alusta aloitetuille hankkeille.

Tampereen kaupunkiseudun alueella käynnistysavustus on 3 000 euroa asuntoa kohden. Mikäli kohde on puurunkoinen asuinkerrostalo, avustus myönnetään 20 prosentilla korotettuna. Avustus voidaan myöntää, kun hankkeen kohdekunta on hyväksynyt MAL 2020-2023 -sopimuksen. Tampereen kaupunkiseudun kuntien valtuustot päättävät sopimuksen hyväksymisestä elo-syyskuussa.

Avustuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Lisätietoja:

Seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä
etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
p. 040 579 3396