Tampereen kaupunkiseudulla selvitetään asuinalueiden eriytymistä

Tampereen kaupunkiseudulla selvitetään asuinalueiden hyvinvointieroja. Työn tulosten perusteella tunnistetaan ja seurataan erityistä tukea tarvitsevia asuinalueita sekä voidaan tasata alueiden eroja. Tampereen kaupunkiseutuun kuuluu kahdeksan kuntaa: Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi.

– Hyvinvointi ei noudata kuntarajoja. Hyvinvointieroja tasaavat toimet ovat monesti tehokkaimpia, kun ne tehdään kuntien yhteistyönä, kertoo seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela.

Tulokset hyödynnetään hyvinvointipalvelujen kehittämisessä

Hankkeen myötä asuinalueiden nykytilanteesta ja tulevaisuuden kehityksestä saadaan aiempaa monipuolisempaa tietoa, jota kunnat voivat käyttää päätöksenteon tukena. Tuloksia voidaan hyödyntää mm. kasvatus- ja koulutuspalveluiden kehittämisessä, sosiaalisten erojen ja hyvinvointierojen kaventamisessa sekä liikenteen ja hyvän lähiympäristön suunnittelussa. Seudullisesti tuloksia käytetään asuntopoliittisen ohjelman tukena, esimerkiksi kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon suuntaamisessa. Hankkeen myötä saadaan käyttöön väline asuinalueiden eriytymiskehityksen seurantaan.

– Tampereen kaupunkiseudun asuinalueiden palveluita osataan jatkossa paremmin kehittää asukkaiden tarpeiden mukaisesti. Esimerkiksi alueella, jossa asuu paljon eläkeläisiä, voidaan vahvistaa ikääntyneille suunnattuja palveluita, kehittämispäällikkö Kuusela sanoo.

Analyysi perustuu digitaaliseen paikkatietoaineistoon

Projektin tavoitteena on kehittää seudullinen työkalu asuinalueiden eriytymiskehityksen tunnistamiseen ja seurantaan. Työssä sovelletaan Tampereen kaupungin kehittämää alueiden suhteellisen eriytymisen seurantatyökalua eli hyvinvointi-indeksiä. Tieto kootaan paikkatietoaineistosta, jossa tarkastellaan alueen väestön piirteitä.

– Valitsimme indeksin pohjaksi kolme muuttujaa: korkeakoulutettujen ja työttömien osuuden alueella sekä alueen mediaanitulon, koska tutkimusnäyttö näiden vaikutuksesta alueelliseen eriytymiseen on selkeä, kertoo paikkatietoasiantuntija Jussi Välimäki.

Seudullinen hyvinvointi-indeksi kootaan Tilastokeskuksen ruutuaineistosta. Seudullisen hyvinvointi-indeksin perusteella muodostuva tieto luo pohjan sille, mitä muuta tietoa alueilta tarkastellaan.

– Alueellisen eriytymiskehityksen tietopaketissa käsitellään tietoa esimerkiksi eri tyyppisistä asuntokunnista, rakennus- ja asuntokannasta, muuttoliikkeestä, väestöjakaumasta, lapsiperheiden tulotasosta ja vieraskielisten osuudesta, paikkatietoasiantuntija Välimäki kuvailee.

Hanke valmistuu elokuussa 2020.

Lisätietoja:

Kaisu Kuusela

Seutusuunnittelupäällikkö

040 579 3396

kaisu.kuusela@tampereenseutu.fi

Merja Nordling

Hyvinvointipäällikkö

040 588 1902

merja.nordling@tampereenseutu.fi