Tampereen kaupunkiseudun HYMY-hanke: Monialaista ja vaikuttavaa hyvinvointijohtamista

Tampereen kaupunkiseudun koordinoimassa HYMY-hankkeessa on kehitetty Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa uusi StrateGIS-paikkatietomenetelmä ympäristön hyvinvointitekijöiden tunnistamiseen. Kehitystyön tavoitteena on tukea kuntien hyvinvointisuunnittelua ja tunnistaa hyvinvoinnin alueellisia eroja.

Menetelmä perustuu hankeyhteisön yhdessä laatimiin hyvinvointiympäristöä kuvaaviin paikkatietoindikaattoreihin. Menetelmän avulla voidaan hahmottaa rakennetun ympäristön tarjoamaa hyvinvoinnin potentiaalia eri alueilla ja sitä, miten väestö asuu suhteessa hyvinvointitekijöihin. Menetelmän tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää kuntien hyvinvointijohtamisen ja kaupunkisuunnittelun tukena. Lisäksi HYMY-kunnat voivat liittää paikkatietoa ensimmäisinä kuntina Suomessa hyvinvointikertomuksiin.

Syksyllä 2020 ja talvella 2021 HYMY-kunnat kehittävät monialaista hyvinvointijohtamista ja vaikutusten ennakkoarviointia kahdessa erillisessä työpajassa. Työpajoissa hyvinvointijohtamista käsitellään poikkihallinnollisesti ilmiölähtöisen suunnittelun kautta. Työpajoista kunnat saavat uusia eväitä poikkihallinnolliseen yhteistyöhön, vuosittain seurattavien vaikuttavuusmittarien laadintaan ja toimenpiteiden vaikutusten arviointiin.

Tampereen kaupunkiseudun ensimmäinen, kaikille Pirkanmaan kunnille avoin virtuaalityöpaja pidetään 15.10. Työpajaan voi ilmoittautua ennakkoon sähköpostilla osoitteeseen heli.suuronen@tampereenseutu.fi. Ilmoittautuminen avautuu myöhemmin MAL-verkoston sivuilla.

HYMY-hankkeessa edistetään terveyttä ja hyvinvointia kaupunkisuunnittelun keinoin. Hankkeeseen osallistuvat Tampereen kaupunkiseutu sekä Kuopion, Lahden ja Jyväskylän kaupungit. Hanke saa rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahasta.

HYMY-hanke

Lisätietoja:

Jaakko Uusimaa

Projektikoordinaattori

jaakko.uusimaa@tampereenseutu.fi

Merja Nordling

Hyvinvointipäällikkö

040 588 1902

merja.nordling@tampereenseutu.fi