MAL3-sopimuksen tavoitteisiin päästiin hyvin – onnistumisia asuntotuotannossa ja joukkoliikenteessä

Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen (MAL-sopimus) tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin kolmannella sopimuskaudella 2016-2019. Erityisesti asuntotuotannon määrässä ja kestävän liikenteen tavoitteissa onnistuttiin. MAL-sopimuksessa kaupunkiseudun kunnat sitoutuvat konkreettisiin suunnitelmiin asuntotuotannossa ja valtio puolestaan sitoutuu rahoittamaan sovittuja liikennehankkeita.

MAL3-sopimuskaudella kaupunkiseutu kasvoi vuosittain noin prosentin, mikä vastasi sopimuksen tavoitetta. Väestönkasvu ja asuntorakentaminen kohdistuivat vahvasti kaupunkialueelle ja joukkoliikennereittien varrelle. Vuonna 2019 asuntotuotannosta 82 % sijoittui keskustoihin ja joukkoliikennevyöhykkeelle. Kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon tavoitteesta saavutettiin 69 %. Kuntien väliset erot olivat suuret ja vuosittaiset tuotantomäärät vaihtelivat etenkin kehyskunnissa.

– MAL-kokonaisuudessa on onnistuttu Tampereen seudulla yleisesti ottaen hyvin. Jatkossa on hyvä kiinnittää huomiota asuntokokoihin, sillä viime vuosina on tuotettu paljon pieniä asuntoja, toteaa seurantaryhmän puheenjohtaja, asuntoneuvos Tommi Laanti ympäristöministeriöstä.

Sopimuskaudella joukkoliikennettä kehitettiin ja joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvoivat 12 %. Tampereen raitiotien ensimmäisen osan rakentaminen on edennyt aikataulussa, ja seudullisia raitiotien linjauksia suunnitellaan Kangasalle, Pirkkalaan ja Ylöjärvelle. Tampereen seudulla alkoi sopimuskaudella lähijunaliikenteen pilotti, jonka kustannuksista valtio vastaa. Lähijunan suosio yllätti operoinnista vastaavan VR:n. Lähijunaliikenteen kannalta tärkeitä asemaseutuja rakennettiin ja suunniteltiin MAL-tavoitteiden mukaisesti. Joukkoliikennetukea lisättiin sopimuskaudella 23,1 %.

Seuraavan MAL-sopimuksen 2020–2023 neuvottelutulos valtion kanssa valmistui 29.5.2020. MAL4-sopimus jatkaa samoilla teemoilla ja niiden seuraavan vaiheen toimenpiteillä. Asumisen laatutekijät sekä raideliikenteen vakiinnuttaminen ovat sopimuskauden tärkeitä kokonaisuuksia. Kunnat käsittelevät syntynyttä neuvottelutulosta kesäkuussa ja hyväksyvät sopimuksen valtuustoissaan kesän jälkeen.
MAL-sopimus perustuu seudun kaikkien kuntien ja valtion yhteiseen tahtoon toteuttaa seudun kannalta merkittäviä hankkeita. Tampereen kaupunkiseutuun kuuluvat Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi.

MAL-seurantaraportti 2016-2019

Lisätietoja:

Seutujohtaja Päivi Nurminen
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
p. 040 754 3692

Seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
p. 040 579 3396