MAL- sopimus vuosille 2020-2023 tukee Suomen toisen metropolin rakentumista

Valtion ja Tampereen kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksen 2020-2023 neuvottelutulos valmistui 29.5. ja tuli julkiseksi 2.6.2020. Sopimuksen voimaantulo vaatii seutuhallituksen, kuntien valtuustojen ja valtioneuvoston hyväksynnän.

Sopimus on jatkoa 2019 päättyneelle MAL-sopimukselle. Sen päätavoitteena on edistää eheää ja toimivaa yhdyskuntarakennetta ja kestäviä kulkumuotoja kaupunkiseudulla.  Sopimus vahvistaa kuntien keskinäistä yhteistyötä myös kansallisten tavoitteiden, kuten Hiilineutraali Suomi –tavoitteen saavuttamisessa.

– Tampereen seudun ja valtion neljäs MAL-sopimus vie kaupunkiseutua lähemmäs pääkaupunkiseutua monipuolisena joukko- ja raideliikenteen alueena. Suomen toinen metropoli rakentuu kestävien valintojen pohjalle ja vahvistaa kohtuuhintaista asumista, toteaa seutuhallituksen puheenjohtaja Tampereen pormestari Lauri Lyly.

MAL-sopimuksen neuvottelutulos tuo Tampereen seudun kunnille kannustimia ja velvoitteita

Sopimus sisältää neljän vuoden konkreettiset toimenpiteet ja rahoituksen seudun kasvun ja kehityksen tueksi. Sopimus sisältää myös lupauksen pitkäjänteisyydestä ja sopimuksen päivittämisestä vuonna 2023.

– MAL-menettely on kehittynyt vuosien saatossa. Edellisiin sopimuksiin verrattuna kaupunkiseudun taloudellinen saanto on tässä sopimuksessa kehittynyt, toteaa seutujohtaja Päivi Nurminen.

Merkittävin yksittäinen valtion rahoitus kohdennetaan edelleen Tampereen raitiotien rakentamiseen. Tärkeää on myös lähijunaliikenteen jatkaminen ja investoinnit Tesoman, Lempäälän ja Nokian asemiin. Tavoitteena on vakiinnuttaa lähijunaliikenne pitkällä aikavälillä.

Joukkoliikenteen tuki nousee ja edellyttää seudulliselta joukkoliikenteeltä ilmastoperusteisia ratkaisuja mm. käyttövoimien suhteen. Lisäksi valtio osoittaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen erillisen rahoituksen kaikille MAL-seuduille.

Asumisen osalta MAL-sopimus tuo rahoitusta kohtuuhintaisen asuntotuotantoon. Seudun kahdeksan kuntaa sitoutuvat neljän vuoden aikana 13 400 asunnon rakentamiseen, joista noin 25 % tulee olla kohtuuhintaista pienituloisten ja erityisryhmien asumista. Uutena tukimuotona valtio myöntää rakennuttajille ns. käynnistysavustusta 3000 euroa kohtuuhintaista asuntoa kohti. Lisäksi valtio myöntää kunnille avustusta kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon kytkeytyvään kunnallistekniikan rakentamiseen.  Nyt sovittu asuntotuotannon kokonaistavoite on hieman edellistä MAL-kauden toteutumaa korkeampi. Sopimuksessa uudet asunnot on luvattu sijoittaa 80-prosenttisesti joukkoliikennevyöhykkeelle ja keskuksiin.

Sopimuksen myötä kaupunkiseutu sitoutuu päivittämään mm. seudullisen asuntopoliittinen ohjelman, joukkoliikennejärjestelmäsuunnitelman sekä yhdyskuntarakenteen seudullisena sateenvarjona toimivan rakennesuunnitelman. Sopimuksen toteuttaminen on kunnille budjettiasia, sillä valtion rahoitus edellyttää pääsääntöisesti 50 % vastinrahoitusta kunnilta.

Tampereen kaupunkiseudun muodostavat Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi. MAL-sopimuksen osapuolina ovat myös Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, YM, LVM, VM, TEM, ARA, Väylä, Traficom ja Pirkanmaan ELY-keskus
 
Lisätietoja:
Seutuhallituksen puheenjohtaja Lauri Lyly, p. 050 68293
Seutujohtaja Päivi Nurminen, p. 040 754 3692

Tampereen kaupunkiseudun MAL-sopimus 2020-2023, neuvottelutulos 29.5.2020 (1 MB)