Seuturatikka suuntaa kohti kehyskuntia

Seuturatikan eli Tampereen seudullisen raitiotien yleissuunnitelma on valmistunut. Yleissuunnitelmassa kuvataan raitiotien laajentamista Tampereelta Pirkkalan, Kangasalan ja Ylöjärven suuntiin. Seuturatikkaa suunnitellaan laajennettavaksi vaiheittain seudulliseksi aina 2040-luvulle asti.

Katso video: Missä seuturatikka tulisi kulkemaan?

Maaliskuussa valmistuneessa Tampereen raitiotien seudullisessa yleissuunnitelmassa määritettiin varaukset Tampereen kuntarajat ylittäville raitiotieradoille. Ratavarausten sijainnit kulkevat Tampereen Hatanpäältä Härmälän kautta Pirkkalaan, Tays Keskussairaalalta Koilliskeskuksen kautta Kangasalan Lamminrahkaan ja Tampereen Lielahdesta Ylöjärvelle. Lisäksi suunnitelmassa ovat ratavaraukset Kangasalan Saarenmaalle.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on seuturatikanlinjaukset.jpg

Suunnitelman tavoite oli määrittää millä kadulla ja missä kohtaa katupoikkileikkausta on tarve varautua raitiotieradan mahdolliseen toteuttamiseen. Suunnitelman ratavaraukset palvelevat kuntien yleis- ja asemakaavoitusta sekä liikennejärjestelmän ja kunnallistekniikan verkoston suunnittelua.

”Raideliikenne rakentaa Tampereenseudusta eurooppalaista kaupunkiseutua. Se on tulevaisuuden vetovoimatekijä niin Tamperereella kuin kehyskunnissa”, seutujohtaja Päivi Nurminen sanoo.

Ratahaara kerrallaan 2040-luvulle asti

Tampereen, Pirkkalan, Kangasalan ja Ylöjärven valtuustot päättivät tulevaisuuden raitiotielinjojen ratavarausten sijainnit loka-marraskuussa 2020. Pirkkalan suunnan noin 9 kilometriä pitkästä ratahaarasta puolet on Tampereen ja puolet Pirkkalan puolella. Lamminrahkan suunnan 8 kilometrin ratalinjauksesta ulottuu viimeinen kilometri Kangasalan puolelle. Ylöjärven suunnan 8 kilometrin ratavarauksesta ensimmäiset kolme kilometriä sijaitsevat Lielahdessa Tampereen puolella.

Raitiotien seudullisen yleissuunnitelman yhteydessä laadittiin alustava arvio raitiotiejärjestelmän jatkorakentamisen aikataulusta ja toteutusjärjestyksestä. Tavoitteena on laajentaa Tampereen raitiotiejärjestelmää vaiheittain seudulliseksi 2040-luvulle asti.

Raitiotien rakentaminen on suunniteltu tehtäväksi ratahaara kerrallaan. Tällöin Koilliskeskus – Pirkkala ratahaara voitaisiin rakentaa 2025 – 2028, Hiedanranta – Ylöjärvi 2029 – 2032, Koilliskeskus – Lamminrahka 2033 – 2036, Hatanpää – Vuores 2030-luvulla ja Hervanta – Saarenmaa 2040-luvulla.

Kuntien päätöksiä laajennuksista ei vielä ole

Kuntien päätöksiä raitiotien laajentamisesta ei ole vielä tehty.

”Raitiotiejärjestelmän määrätietoinen kehittäminen edellyttää suunnittelun jatkamista. Tavoitteena on aloittaa hankesuunnitelman laatiminen raitiotieradasta Pirkkala – Koilliskeskus tämän vuoden aikana. Myös Lielahden alueella ja Ylöjärvellä Teivon ja Mäkkylän alueilla tehdään parhaillaan maankäytön suunnittelua, joiden rinnalla olisi hyvä jatkaa raitiotien ratavarauksen suunnittelua kokonaisuutena”, sanoo raitiotien kehitysohjelman projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen Tampereen kaupungilta.

Raitiotiejärjestelmän kehittäminen on osa Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion kesken allekirjoitettua maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusta eli MAL-sopimusta.

Raitiotien seudulliseen yleissuunnitelmaan voi tutustua Tampereen kaupungin sivuilla tai seuturatikka.fi -sivulla. Yleissuunnitelmasta löytyvät ratalinjausten tarkemmat suunnitelmakartat ja vaikutusarvioinnit.