Osake on lisännyt kasvatusalan osaamista jo 5 vuotta: ”Osaava henkilöstö antaa parhaat eväät oppimiseen”

Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat kehittäneet kasvatus- ja opetusalan henkilöstön ammattitaitoa Osake-toimintamallilla jo viiden vuoden ajan. Samalla on panostettu lasten ja nuorten tulevaisuuteen koko seudun laajuisesti.

Osake on Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle suunnattu osaamisen kehittämispalvelu, jota kaupunkiseudun kunnat tuottavat yhdessä. Vastaavanlaista kuntien itsensä tuottamaa toimintamallia osaamisen kehittämiseen ei Suomesta löydy.

Osaketta hallinnoi Lempäälän kunta, ja sen työ pohjautuu selkeään kuntien ohjausmalliin. Toimintaa kehitetään ryhmissä, joissa on mukana kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia jokaisesta Osakkeen kunnasta.

Tutkittua tietoa ja käytännön työkaluja kasvattajien arkeen

Osakkeen toiminnan ydintä on vahva osaamisen kehittämisen asiantuntijuus. Koulutukset tarjoavat tutkittua tietoa ja käytännön työkaluja arkeen. Samalla oman ammattitaidon kehittäminen lisää henkilöstön työhyvinvointia ja -motivaatiota.

”Toiminnallamme on merkitystä lasten ja nuorten tulevaisuuteen, koska osaava ja motivoitunut henkilöstö antaa heille parhaat mahdolliset eväät oppimiseen ja elämään”, Osakkeen palvelukokonaisuudesta vastaava koordinaattori Katariina Ratia sanoo.

Osakkeessa palveluita tuotetaan niihin tarpeisiin, joihin kuntien olisi joka tapauksessa vastattava, ja suunnataan osaamisen kehittämistä kasvatus- ja opetusalan haasteiden vaatimaan suuntaan. Yhteistyössä tuottamalla palveluista saadaan kustannustehokkaita.

”Laadukkaat palvelut ovat tasa-arvoisesti jokaisen kunnan käytössä, jolloin voidaan taata henkilöstölle yhtäläiset mahdollisuudet elinikäiselle oppimiselle”, Ratia kertoo.

Yhteisillä palveluilla luodaan alueellista kilpailuetua

Ratian mukaan Osake-toiminnan kaltainen seutuyhteistyö on myös kunnille hieno mahdollisuus saada omalle työlle lisäarvoa. Kunnat saavat Osakkeelta valmiiksi suunnitellut ja järjestetyt osaamisen kehittämisen prosessit sekä palvelut.

”Seudullinen yhteistyö synnyttää vaikuttavuutta ja vaikuttavuus alueellista kilpailuetua.”

Palveluihin on mahdollista osallistua Osakkeen toimintaa ohjaavien kuntien lisäksi myös muista Pirkanmaan kunnista sekä alan yksityisiltä palveluntuottajilta.


Osake on vuonna 2016 perustettu Tampereen seudun kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle suunnattu osaamisen kehittämispalvelu, joka tarjoaa helposti saavutettavia koulutuksia, tapahtumia ja tukea. Toiminta on suunnattu varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen koko henkilöstölle. Osakkeen toiminnassa ja rahoituksessa ovat mukana Tampereen kaupunkiseudun kunnat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi.

Tutustu Tampereen seudun Osakkeeseen tästä >

Lisätiedot:
Katariina Ratia
Koordinaattori, Tampereen seudun Osake 
Puh. 044 431 4213
katariina.ratia@lempaala.fi