Tampereenseudun kuntien ilmastopäästöt vähenivät vuonna 2020

Suomen ympäristökeskuksen SYKEn ennakkotietolaskelman mukaan ilmastopäästöt pienenivät Tampereen kaupunkiseudulla vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna. Kaupunkiseudun kunnista eniten ilmastopäästöjään vähensi Nokia.

Tampereen kaupunkiseudun kunnista ilmastopäästöt vähenivät vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna eniten Nokialla: -6,9 %. Päästöt vähenivät edellisvuoteen verrattuna Lempäälässä -3,0 %, Kangasalla -3,8 %, Ylöjärvellä -5,3 %, Tampereella -5,5 %, Pirkkalassa -5,7 %, Vesilahdella -6,2 % ja Orivedellä -6,2 %. Tiedot käyvät ilmi Suomen ympäristökeskuksen ennakkotietolaskelmasta.

Tampereen kaupunkiseudulla ilmastotyön taustalla vaikuttavat Hiilineutraali Tampereenseutu 2030 -ohjelma sekä kuntien omat Hinku-tiekartat. Ilmastotyön toimeenpanoa koordinoi kuntayhtymän seudullinen ilmastotyöryhmä.

Suurin pudotus sähkön käytön päästöissä

Suomen ympäristökeskuksen ennakkotietolaskelman mukaan kaikkien kuntien yhteenlasketut ilmastopäästöt vähenivät 7,4 % vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna. Suurin pudotus tapahtui sähkön käytön päästöissä (-20,3 prosenttia). Sähkön käytön päästöjä laski siirtymä fossiilisten polttoaineiden käytöstä tuulivoimaan sekä lämpimän vuoden seurauksena laskenut sähkön kulutus.

Ennakkotietojen mukaan päästöt vähenivät kunnissa myös muilla sektoreilla.

”Oletettavaa on, että osa päästövähennyksistä tapahtui poikkeuksellisen koronavuoden seurauksena. Esimerkiksi tieliikenteessä päästöt vähenivät pääosin ajosuoritteiden laskun vuoksi, mutta myös ajoneuvokannan energiatehokkuuden paranemisen ja sähköistymisen vaikutukset alkavat näkyä vähitellen. Poikkeusolojen vaikutuksia on mahdollista johtaa sähkön käytön, vesiliikenteen ja teollisuuden päästökehitykseen”, sanoo laskennasta vastaava erikoistutkija Santtu Karhinen SYKEstä.

Vuonna 2020 eniten päästöjä aiheutui tieliikenteestä (26 %), maataloudesta (20 %), kaukolämmöstä (15 %) ja sähkönkulutuksesta (lämmitys- ja kulutussähkö yhteensä 11 %).

Pirkanmaalla on pienet päästöt asukasta kohti

Asukaskohtaiset päästöt laskivat kaikissa maakunnissa vuoden takaiseen verrattuna. Kuntien ja maakuntien välillä on kuitenkin suuria eroja päästöjen jakautumisessa eri sektoreille ja niiden kehityksessä.

Ennakkotietojen mukaan Pirkanmaalla kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohti vuonna 2020 olivat toiseksi pienimmät; alhaisempi luku löytyy vain Uudeltamaalta. Maakuntien välillä eroja selittävät elinkeinorakenteiden, maantieteellisten ominaisuuksien, sääolosuhteiden ja kaukolämmön polttoainekäytön erot.

SYKEn päästölaskentajärjestelmä ALas kattaa kaikki Suomen kunnat ja 80 päästösektoria. Kuntien tavoitteiden seurantaan tarkoitetussa oletuslaskennassa sovelletaan Hinku-laskentasääntöjä. Hinku-laskennassa on pyritty poistamaan sellaiset tekijät, joihin kunta ei pysty vaikuttamaan. Näin ollen suurin osa teollisuudesta ja läpiajoliikenne jäävät laskennan ulkopuolelle.